Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Informace k zúčtování dotace na náhradní stravování

 

 
 

Informace k zúčtování dotace na náhradní stravování

 

Na základě žádosti o poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu MŠMT ČR č. j. 3336/2006-25 na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství, byly některým školám poskytnuty finanční prostředky na zabezpečení tohoto způsobu stravování a to rozhodnutím z MŠMT ČR pod účelovým znakem 33 487.

Upozorňujeme na skutečnost, že je třeba nejpozději do 15. ledna 2007 podat ministerstvu školství písemnou souhrnnou informaci o využití poskytnuté dotace (Tabulka č. 1 a Tabulka č. 2 uvedené v příloze rozhodnutí), která bude obsahovat podklady pro finanční vypořádání přesně v rozsahu bodu VI zmiňovaného rozhodnutí (podmínky zúčtování a kontrola použití dotace):

a)      identifikátor a druh školy nebo typ školského zařízení, pro jehož děti, žáky nebo studenty zajišťoval příjemce náhradní stravování,

b)      název, sídlo, právní forma a IČ, popřípadě jméno, příjmení a místo podnikání osoby, která náhradní stravování pro děti, žáky nebo studenty dané školy poskytovala,

c)      skutečný počet dětí, žáků nebo studentů v návaznosti na písmeno a), doba a rozsah jim poskytovaného náhradního stravování v příslušném členění,

d)      kopie účetních dokladů prokazujících využití finančních prostředků na účel stanovený v rozhodnutí rozepsaných v rozsahu písmene c), včetně souhrnné tabulky všech plateb, uvedení místa uložení originálů účetních dokladů a stanovení kontaktní osoby.

 

Nevyužité finanční prostředky vrátí příjemce (škola) stejným způsobem jakým do zařízení byly finanční prostředky poskytnuty (obecní školy na účet obce, obec na kraj a kraj na ministerstvo, krajské školy na kraj a kraj na ministerstvo).

Pokud byly prostředky vráceny v roce 2006, měly být na účtu kraje nejpozději do 15. 12. 2006 včetně avíza k platbě, pokud budou vráceny v roce 2007, musí být na účtu kraje nejpozději do 15. 1. 2007.

Finanční prostředky byly poskytnuty na kalendářní rok 2006 a mohou být použity pouze na účel specifikovaný v rozhodnutí. Nevyčerpané prostředky nemohou být převedeny a dočerpány v kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, v němž je příjemce (škola) obdržel.

 

 

2007-01-08

Olga Johanidesová

Krajský úřad kraje Vysočina

odbor školství, mládeže a sportu

oddělení organizace školství

Žižkova 57

587 33  Jihlava

e-mail: johanidesova.o@kr-vysocina.cz

tel: 564 602 285

                                       

 

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 8.1.2007 / 8.1.2007
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Oddělení vnitřní kontroly

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze