Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Biopotraviny do škol a veřejného stravování

 

 
 

Biopotraviny do škol a veřejného stravování

 

V rámci projektu „Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina, spolufinancovaném ESF a státním rozpočtem ČR,  aktivita 5: Podpora místních iniciativ v oblasti udržitelného rozvoje“,  se dne 7. 12. 2006 konala již třetí diskuse formou kulatého stolu na téma „Biopotraviny do škol a veřejného stravování“. Byly podány informace o postupu zavádění biopotravin do veřejného stravování v Rakousku, zejména do škol a  do nemocnic.

Pilotní projekt „Biopotraviny do škol“ bude realizován Spolkem poradců v ekologickém zemědělství ČR EPOS, vedoucím projektu je Mgr. Tomáš Václavík. Cíl pilotního projektu je napomoci postupnému zavádění biopotravin do školních jídelen. Termín: od srpna 2006
do února 2008.

Zdůvodnění pilotního projektu:

·         populace ČR není dostatečně informována o principech trvale udržitelného způsobu života a není připravena na jejich uplatňování v praxi,

·         zvyšují se obavy z nárustu civilizačních chorob a z výskytu rizikových látek v potravinovém řetězci,

·         prostřednictvím školního stravování lze pozitivně působit na děti a mládež,

·         zapojení drobných místních bio farem do dodavatelského řetězce pro školní jídelny povede k rozvoji udržitelných forem zemědělství a ekonomickým výhodám pro venkov,

·         školní jídelny hrají zásadní roli při tvorbě stravovacích návyků dětí a mládeže,

·         podporovat zdraví dětí poskytováním zdravých, čerstvých a nutričně bohatých potravin a nápojů.

Harmonogram pilotního projektu:

·         pro pracovníky školních jídelen bude k dispozici informační brožura  „Jak vařit z biopotravin“, dále kuchařka „Vaříme z biopotravin ve velkokuchyni“,

·         možnost získat rady, informace, kontakty, seznam škol a farem zapojených
do projektu bude na připravovaných speciálních web stránkách,

·         informace pro rodiče - vzdělávací letáčky,

·         pro pedagogy - učební pomůcky pro výuku, exkurze na ekologickou farmu,

·         pro děti – návštěva ekologické farmy červen 2007, přednáška a ochutnávka biopotravin – červen 2007, Bio týden – zařazení bio jídel do jídelníčku v září 2007,

·         vytvoření metodiky „Postup zavádění biopotravin a místních zemědělských produktů do školních jídelen“ (03-09/2007),

·         průzkum na konci projektu (10/2007-02/2008).

 

 

 

2007-01-08

Olga Johanidesová

Krajský úřad kraje Vysočina

odbor školství, mládeže a sportu

oddělení organizace školství

Žižkova 57

587 33  Jihlava

e-mail: johanidesova.o@kr-vysocina.cz

tel: 564 602 285

 

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 8.1.2007 / 8.1.2007
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Oddělení vnitřní kontroly

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze