Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajská knihovna Vysočiny

 

 
 

Adresa

Žižkova 4344

580 01 Havlíčkův Brod

tel.: 569 400 499, 569 400 482 (půjčovna)

e-mail: knihovna@kkvysociny.cz

http://www.kkvysociny.cz/

 

Ředitelka

Ing. Jitka Hladíková

Tel: 569 400 498

Email: hladikova@kkvysociny.cz

 

Otevírací doba


Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Odd. pro dospělé
m-centrum

9:00-19:00
12:00-19:00
9:00-19:00
9:00-19:00
9:00-19:00
8:30-12:30
Studovna
Dětské oddělení

9:00-18:0012:00-18:00
9:00-18:00
9:00-18:00
9:00-18:00
8:30-12:30
Odd. specializ.
služeb

9:00-16:00
12:00-16:00
9:00-16:00
9:00-16:00
9:00-16:00
ZAVŘENO
Pobočky:


Perknov
13:00-18:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZŠ Nuselská
ZAVŘENO
7:30-12:00
13:30-17:30

ZAVŘENO
7:30-12:00
13:30-17:30

ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZŠ Wolkerova
7:45-11:45
ZAVŘENO
7:45-11:45
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

 

Pobočky

ZŠ Wolkerova

Wolkerova 2941

580 01 Havlíčkův Brod

 

ZŠ Nuselská

Nuselská 3240

580 01 Havlíčkův Brod


Perknov

Perknovská 3298

580 01 Havlíčkův Brod

 

 

Krajská knihovna Vysočiny, příspěvková organizace Kraje Vysočina se sídlem v Havlíčkově Brodě, je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a regionální centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven v Kraji Vysočina. Krajská knihovna Vysočiny současně plní funkci městské knihovny v Havlíčkově Brodě.


Z historie knihovny

Historie knihovny v Havlíčkově Brodě se začala psát 24. prosince 1894, kdy se akademický spolek Barák usnesl na založení veřejné městské knihovny v tehdejším Německém Brodě. Po válce knihovna působila krátce v Hanusovském domě a na Staré radnici. V roce 1953 se přestěhovala do adaptovaných prostor Hanusovského domu, kde sídlila až do roku 1974. V tomto období také ke své funkci městské veřejné knihovny přibrala i funkci okresní a později také střediskové knihovny a přešla ze správy města pod okresní národní výbor.

V roce 1959 byl přijat II. knihovnický zákon a změnila se legislativa ovlivňující chod a fungování celé sítě veřejných knihoven, a tedy i bývalé Lidové knihovny Havlíčkovy. V průběhu 60. let se knihovna začala potýkat s prostorovými problémy. Po dlouhých jednáních o novém umístění našla knihovna v roce 1974 vhodné a účelné umístění v nově adaptovaných prostorách Staré radnice, jež byly vybaveny na míru čtenářům i pracovníkům knihovny.

 

Nejnovější dějiny knihovny v Havlíčkově Brodě se začínají psát 1. ledna 2002, kdy se nástupnickou organizací tehdy okresní knihovny stala Krajská knihovna Vysočiny a jejím zřizovatelem Kraj Vysočina. Rozšířila se nabídka služeb, vznikla nová oddělení. 

V roce 2002 vzniklo samostatné Oddělení specializovaných služeb, které se zaměřuje na zdravotně znevýhodněné uživatele, pomáhající profese a pečující. Nabízí množství zvukových knih, upravených textů pro dyslektiky, knihy v Braillově písmu, hmatové knihy, zážitkové programy pro školy a mnoho dalších služeb, viz https://www.kkvysociny.cz/oddeleni-knihovny/odd-specializovanych-sluzeb/.

V roce 2003 začala Krajská knihovna Vysočiny provozovat ojedinělý vzdělávací projekt – Univerzitu volného času. Poskytuje celoživotní zájmové vzdělávání široké veřejnosti bez jakýchkoli omezení. Přednášky jsou tematicky rozdělené, aby vyšly vstříc zájmům a požadavkům široké vrstvy posluchačů, nabízí tak obory historické, společenskovědní, přírodovědné, obory zaměřené na mediální výuku či jazykové kurzy. V roce 2018 nově přibyla Virtuální univerzita třetího věku s cílem rozšířit stávající nabídku a poskytnout posluchačům využití nových komunikačních technologií a novou formu výuky. Univerzita volného času se za dobu své existence stala vyhledávaným a oblíbeným projektem knihovny, protože dokázala propojit více faktorů najednou – nabízí posluchačům možnost vzdělávat se, užitečně a příjemně strávit svůj volný čas a v neposlední řadě setkávat se s lidmi podobných zájmů. Více na https://www.kkvysociny.cz/oddeleni-knihovny/univerzita-volneho-casu/.

V roce 2006 se uskutečnila veřejná architektonická soutěž o návrh urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby Krajské knihovny Vysočiny.  

I přes velké úsilí v průběhu dalších let nepodařilo zajistit financování stavby nové budovy knihovny a projekt nebyl realizován.

V následujících letech se ve stávající budově knihovny, objektu Staré radnice, podařilo zrekonstruovat interiéry způsobem, aby odpovídaly současným nárokům čtenářů a uživatelů, jednotlivá oddělení získala novou podobu a jedno zcela nové vzniklo – M-centrum (2011).

Od roku 2014 Krajská knihovna Vysočiny zajišťuje provoz Krajské digitalizační jednotky.

V 2016 v návaznosti na Zastupitelstvem Kraje Vysočina schválený záměr vybudování sídla Krajské knihovny Vysočiny jako novostavby v lokalitě Ostrov v Havlíčkově Brodě byla zahájena příprava projektové dokumentace.

V roce 2017 byla zpracována stavební projektová dokumentace i dokumentace vnitřního vybavení nové budovy krajské knihovny.

V červenci 2018 byly zahájeny stavební práce vybraným zhotovitelem, firmou Zlínstav, a. s. Současně probíhala příprava harmonogramu stavebních prací a navazujícího vnitřního vybavení.

Stavba nové budovy Krajské knihovny Vysočiny byla dokončena za 24 měsíců od zahájení stavby, v polovině roku 2020. Krátce poté byly zahájeny práce na vybavení interiéru a stěhování knihovního fondu ze staré budovy knihovny a skladů do nové knihovny.

 

Od 1. ledna 2021 sídlí Krajská knihovna Vysočiny již na nové adrese, a to Žižkově ulici 4344.

 

Podrobná historie Krajské knihovny Vysočiny je k dispozici na webových stránkách https://www.kkvysociny.cz/o-knihovne/historie/

 

 

Krajská knihovna Vysočiny

  •         má přes 6 000 registrovaných uživatelů
  •         denní návštěvnost se pohybuje okolo 700 návštěvníků
  •         ročně knihovnu navštíví cca 300 000 návštěvníků, kteří si vypůjčí okolo 330 000 dokumentů
  •         ročně uspořádá přes 1 000 akcí pro veřejnost (přednášky, besedy, koncerty, autorská čtení atd.)
  •         vydává elektronický časopis Knihovnický zpravodaj Vysočina
  •         knihovní fond tvoří cca 370 000 knihovních jednotek

 

kkv

 

kkv

 

kkv

 

kkv

kkv

 

kkv

 

kkv

 

 


 

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 9.4.2008 / 1.9.2021
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze