Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 10/2006

11. prosinec 2006
 

 
 

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 10/2006

konaného dne 11. 12. 2006

 

 

Přítomni:

1. Karel Kříž

5. Jan Štefáček

2. Drahoslav Oulehla (předseda)

6. Josef Vašíček

3. Jaroslav Poborský

7. Eva Rydvalová (tajemnice)

4. Jiří Šenkýř

 

 

Omluveni:

1. Zdeňka Marková

2. Ivo Rohovský (místopředseda)

3. Karel Tvrdý

 

Hosté:

1. Miloš Vystrčil (hejtman kraje Vysočina)

2. Simeona Zikmundová (ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina)

 

Program:

  1. Zahájení, presence, schválení programu, schválení zápisu z KV 09/2006, kontrola úkolů;
  2. Příprava kontrolních akcí předpokládaných návrhem plánu práce KV na 1. čtvrtletí r. 2007:
    1. Posouzení akčního plánu protikorupčních opatření – stav přípravy KrÚ, podíl KV na jeho tvorbě;
    2. Kontrola souladu přípravy rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 s požadavky zákona č. 250/2000 Sb.;
  3. Stanovení časového plánu jednání pro r. 2007 */;
  4. Různé;
  5. Závěr.

 

 

Usnesení 019/10/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

Téma kontroly: Posouzení akčního plánu protikorupčních opatření – stav přípravy KrÚ, podíl KV na jeho tvorbě

Zahájení kontroly: 12. 12. 2006 (schválení plánu činnosti KV na zasedání ZK)

Složení kontrolní skupiny: celý KV

Vedoucí kontrolní skupiny: Drahoslav Oulehla

Kontrolovaná osoba: kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: hejtman

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

 

Usnesení 020/10/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

Téma kontroly: Kontrola souladu přípravy rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 s požadavky zákona č. 250/2000 Sb.

Zahájení kontroly: 12. 12. 2006 (schválení plánu činnosti KV na zasedání ZK)

Složení kontrolní skupiny: Ivo Rohovský, Jiří Šenkýř, Karel Kříž

Vedoucí kontrolní skupiny: Ivo Rohovský

Kontrolovaná osoba: Krajský úřad kraje Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: ředitelka

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.12.2006 / 14.12.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze