Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2006

13. listopad 2006
 

 
 

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2006

konaného dne 13. 11. 2006

 

Přítomni:

1. Karel Kříž

6. Jan Štefáček

2. Drahoslav Oulehla (předseda)

7. Karel Tvrdý (odešel v 11:00).

3. Jaroslav Poborský

8. Josef Vašíček

4. Ivo Rohovský (místopředseda)

9. Eva Rydvalová (tajemnice)

5. Jiří Šenkýř

 

 

Omluveni:

1. Zdeňka Marková

 

Hosté:

1. Simeona Zikmundová (ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina)

 

Program:

1.      Zahájení, presence, schválení programu, schválení zápisu z KV 08/2006, kontrola úkolů;

2.      Uzavření kontrolních akcí:

a.      systém řízení hospodaření teplem v organizacích zřizovaných krajem“;

b.      životní prostředí;

c.      informační toky, KrÚ, orgány kraje, zastupitelé, ostatní osoby podílející se na plnění funkcí kraje;

3.      Vyhodnocení práce KV v r. 2006 pro vyhotovení zprávy ZK;

4.      Plán práce KV pro r. 2007;

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

 

Usnesení 012/09/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

závěry kontrolní skupiny ke kontrole „Systém řízení hospodaření teplem v organizacích zřizovaných krajem“ a

pověřuje

předsedu komise předložením zápisu o výše zmiňované kontrole č. 3/2006 na zasedání ZK.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Usnesení 013/09/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

závěry kontrolní skupiny ke kontrole „Životní prostředí“ a

pověřuje

předsedu komise předložením zápisu o výše zmiňované kontrole č. 5/2006 na zasedání ZK.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Usnesení 014/09/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

závěry kontrolní skupiny ke kontrole „Informační toky, KrÚ, orgány kraje, zastupitelé, ostatní osoby podílející se na plnění funkcí kraje“ a

pověřuje

předsedu komise předložením zápisu o výše zmiňované kontrole č. 6/2006 na zasedání ZK.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Usnesení 015/09/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

pověřuje

Drahoslava Oulehlu, předsedu KV, předložit ZK vyhodnocení činnosti KV za rok 2006 včetně přehledu uzavřených kontrolních akcí.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Usnesení 016/09/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

pověřuje

Iva Rohovského, místopředsedu KV, předložením zápisů o kontrolách provedených KV v roce 2006 na vědomí na zasedání RK (podkladové materiály zajistí koordinátorka KV).

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Usnesení 017/09/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

plán činnosti na rok 2007 a

pověřuje

Drahoslava Oulehlu, předsedu KV, předložením tohoto materiálu na zasedání ZK.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Usnesení 018/09/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

pověřuje

Iva Rohovského, místopředsedu KV, předložením plánu činnosti KV v roce 2006 na vědomí na zasedání RK (podkladové materiály zajistí koordinátorka KV) a dále

pověřuje

Iva Rohovského, místopředsedu KV, aby při tvorbě programu ZK zajistil, aby materiály KV byly zařazeny na začátek programu.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.11.2006 / 15.11.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze