Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Stamic Jan Václav Antonín

 

 
 

Jan Václav Antonín Stamic (1717 Havlíčkův Brod  – 1757 Mannheim) - skladatel a houslista

 

Rohový dům na Havlíčkově náměstí č. p. 160 (23156 / 6-31) má své tajemství, narodil se zde vynikající skladatel a houslista světového významu Jan Václav Stamic.

Rodina Stamiců pocházela ze slovinského Mariboru. Do Čech přišel skladatelův děd počátkem 60. let 17. století se usadil v Pardubicích. Skladatelova otce jako prvního z rodu upoutala hudba, a když dostal nabídku místa při německobrodském děkanském kostele přestěhoval se a nastoupil jako varhaník, regenschori a učitel v Brodě. V roce 1714 se oženil s dcerou zemského prokurátora a zařadil se tak mezi ctihodné měšťany. Jan Václav Stamic byl prvním z jeho jedenácti dětí. Otec brzy rozpoznal synovo nadání a ujal se jeho hudební výchovy. Další hudební vzdělání si prohloubil při studiích na jezuitském gymnáziu v Jihlavě. V roce 1735 byl Stamic zapsán v Praze na univerzitě. Vystudoval první ročník filozofie, ale středem jeho života byla hudba. Patrně roku 1741 odešel do Německa, kde nalezl uplatnění v kapele falcbavorského kurfiřta. V roce 1742 oslnil jako houslový virtuóz na koncertě konaném u příležitosti císařské korunovace ve Frankfurtu nad Mohanem. V dějinách hudby je J. V. Stamic spojen především s Mannheimem. Ve službách kurfiřta Karla Theodora se Jan Václav Stamic stává koncertním mistrem a ředitelem komorní hudby. Soustřeďuje okolo sebe řadu vynikajících hudebníků a brzy mannheimský orchestr získává evropskou pověst. Jan Václav Stamic umírá mlád (ve čtyřiceti letech) a přenechává svůj odkaz synům Karlovi a Antonínovi, kteří tradici nesli dál, historického významu svého otce však nedosáhli. Jan Václav Stamic napsal asi 74 symfonií (z nichž se dochovalo 58), přes stovku triových a ostatních sonát, 14 houslových a 11 flétnových koncertů, koncerty pro klarinet, trubku, 10 orchestrálních trií, kvartety apod. Díky svému novátorskému přístupu předešel dobu a stal se spolutvůrcem nově vznikajícího klasicistního hudebního slohu. Byl považován za nejlepšího dirigenta své doby.

dům

pamětní deska
 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 30.10.2006 / 31.10.2007
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Významné osobnosti Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze