Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 13. března 2001

10. zasedání rady
 

 
 

Jihlavský kraj

Krajský úřad sekretariát hejtmana

_________________________________________________________________________

Palackého 53, 587 33 Jihlava, 066/732 03 99; FAX 066/730 80 81, e-mail - sekretariat.hejtman@ku.ji.cz

                                  

Zápis z 10. zasedání rady kraje, konaného dne 13.3.2001

v zasedací místnosti Komerční banky v  Jihlavě, Palackého 53, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu

Přítomno 8 členů rady – viz. prezenční listina ze dne 13.3.2001.

Hejtman omluvil dr. Pospíchala pro nemoc.

Návrh programu jednání:

  1. Zahájení, připomínky k zápisu
  2. Návrh na schválení smlouvy o výpůjčce
  3. Ustavení bezpečnostní komise
  4. Projednání programu zastupitelstva kraje
  5. Různé

Návrh programu byl schválen 8 hlasy.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Návrh na schválení smlouvy o výpůjčce

Po krátké diskusi bylo přijato upravené usnesení.

Usnesení 28/10/01/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s ustanovením § 59 odst.1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích smlouvu o výpůjčce mezi Českou republikou – Okresním úřadem Jihlava a Jihlavským krajem ohledně movitého majetku.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

 

3. Ustavení bezpečnostní komise

Vzhledem k požadavkům zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému je třeba vytvořit bezpečnostní radu kraje. Tam však není místo pro politické zastoupení. Proto hejtman doporučil vytvořit komisi, ve které by měly po jednom místě zástupci politických stran a člen zastupitelstva zodpovědný za tuto problematiku.

Usnesení 29/10/01/RK

Rada kraje

zřizuje

bezpečnostní komisi

a jmenuje předsedou komise

Pavla Masláka, r.č.720609/1453, bytem - Národního odboje 1196/27, 589 01 Třešť,

a členy komise

Stanislava Mastného, r.č.480825/439, bytem - Bráfova 42, 674 01 Třebíč,

Dalibora Šrůtka, r.č. 560811/1443, bytem -  Sdružená 1682, Pelhřimov, ,

Pavla Koutenského, r.č.440121/420, bytem - Mírová 1281/3, 592 31 Nové Město na Moravě,

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

 

4. Projednání programu zastupitelstva kraje

Byla podána stručná informace o jednání předsedů a místopředsedů politických klubů. Jednání budou pokračovat ještě v úterý dopoledne před jednáním zastupitelstva.

 

5. Různé

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

 

       František Dohnal

                                                                                              hejtman Jihlavského kraje

 

 

Zapsal:  19.3. 2001   František Dohnal

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.3.2001 / 27.3.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze