Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2006

9. říjen 2006
 

 
 

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2006

konaného dne 9. 10. 2006

 

Přítomni:

1. Karel Kříž

5. Karel Tvrdý

2. Zdeňka Marková

6. Josef Vašíček

3. Drahoslav Oulehla (předseda)

7. Eva Rydvalová (tajemnice)

4. Jiří Šenkýř

8.

 

Omluveni:

1. Jaroslav Poborský

2. Ivo Rohovský (místopředseda)

3. Jan Štefáček

 

Program:

1.      Zahájení, presence, schválení programu, schválení zápisu z KV 07/2006, kontrola úkolů;

2.      Průběžná informace k akci „Kontrola systému řízení hospodaření teplem v organizacích zřizovaných krajem“;

3.      Uzavření kontrolní akce, „Usnesení ZK v roce 2006 – zaměření na nesplněné úkoly a srozumitelnou formulaci“;

4.      Průběh zahájených kontrol, dosavadní poznatky, problémy k řešení:

a.      životní prostředí;

b.      informační toky, KrÚ, orgány kraje, zastupitelé, ostatní osoby podílející se na plnění funkcí kraje (např.: členové komisí, výborů, řídících výborů, pracovních a hodnotících skupin apod.);

5.      Příprava vyhodnocení práce KV v r. 2006 pro vyhotovení zprávy ZK, zahájení příprav plánu práce KV pro r. 2007;

6.      Různé;

7.      Závěr.

 

 

Usnesení 011/08/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

zápis z kontroly č. 4/2006 a

ukládá

předsedovi předložit jej na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 13.10.2006 / 13.10.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze