Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Pozvánka na zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 3/2006

13. říjen 2006
 

 
 

 

Pozvánka

 

Vážená paní kolegyně,

Vážený pane kolego,

 

svolávám 3. zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina, které se bude konat

v pátek 13. 10. v 9:00 hodin, v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina A 3.15,

Žižkova 57, Jihlava.

 

Navržený program jednání:

 

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje);

1.      Průběžná informace o řešení problematiky centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení  integrovaného záchranného systému a krizového řízení kraje Vysočina. (Pavel Maslák, místopředseda BRK)

2.      Závěrečná zpráva a hodnocení krizové situace na VD Mostiště, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK)

3.      Stav zpracování havarijního plánu na D1 a zpracování plánu typových činností složek IZS při společném zásahu na pozemních komunikacích. (Pavel Maslák, místopředseda BRK – ústní informace)

4.      Informace o průběhu zpracování Dílčího plánu obrany kraje (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK)

5.      Zpráva o stavu monitorovacích, informačních a spojovacích systémů  IZS a další postup budování těchto systémů, informace o funkčnosti spojení Pegas matra u složek IZS v kraji,(plk.Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje)

6.      Analýza vybavenosti jednotek SDH obcí zařazených do Plošného pokrytí kraje Vysočina mobilní požární technikou, věcnými a ochrannými  prostředky požární ochrany. (plk.Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje)

7.      Pořízení nafukovacího stanu pro potřeby IZS, ZZS kraje, (MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS kraje)

8.      Analýza úrovně systému varování a vyrozumění v kraji Vysočina. (plk.Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje)

9.      Informace o budování datového skladu KrÚ, sekce bezpečnost (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK)

10.  Projednání změn v seznamu budov zvláštního významu. (plk.Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje)

11.  Informace o bezúplatném převodu nepotřebného majetku Zdravotní záchranné službě kraje Vysočina (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK)

12.  Rozprava

 

V případě, že se nebudete moci tohoto jednání zúčastnit, sdělte prosím svoji omluvu Janu Jarošovi na telefonním čísle 564 602 132 (popřípadě 724 650 151) nebo na nebo na e-mailovou adresu: jaros.j@kr-vysocina.cz.

 

Se zdvořilým pozdravem

 

RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina

                           

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.10.2006 / 1.11.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies