Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Webové stránky pro všechny

 

 
 

Webové stránky pro všechny

 

Cílem programu je podpora tvorby nových stránek, zviditelnění žadatelů prostřednictvím webových prezentací a zvýšení obsahové úrovně i dostupnosti stávajících  webových stran žadatelů z  kraje Vysočina.

 

Program je zaměřen na zvýšení obsahové, popř. výtvarné úrovně stávajících  stránek, stejně jako na tvorbu nových stránek. V rámci programu lze financovat i zaregistrování internetové domény.

V rámci programu bude podporováno vkládání dynamických prvků, pořizování redakčních systémů, užití aplikací informujících o agendách, zvýšení dostupnosti stránek pro postižené spoluobčany (blind friendly technologie), informace pro turisty i občany obce, tvorba jazykových mutací, užití webových aplikací podporujících komunikaci (např. ankety, dotazníky, zasílání novinek emailem, sms zpravodajství atd..

Všechny podpořené stránky musí splňovat  požadavky vyplývající ze zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

  • Mezi přijatelné výdaje (náklady), které jsou financovatelné pouze z vlastního podílu žadatele, patří:

o      další služby spojené s realizací a aktualizací www stran obcí (např. školení uživatelů ve zveřejňování informací, kontrola obsahu, indexace ve vyhledávačích, digitalizace dokumentů či fotografií, atd.)

o      jiné SW produkty, které souvisí s projektem, ale neslouží přímo k aktualizaci či tvorbě stránek (operační systém, dohledový sw, Office nástroje, atd.)

  • Mezi přijatelné výdaje (náklady), které jsou financovatelné z Fondu Vysočiny i vlastního podílu žadatele, patří:

o      SW, který přímo souvisí s cílem projektu a tvorbou či aktualizací stránek (např. redakční systém, webový  popř. aplikační server, atd.)

o      pořízení a tvorba www aplikací

o      překlady jazykových mutací

o      registrace domény a DNS záznam.

 

Uzávěrka příjmu žádostí – 31. října 2006.

Podrobnější informace o programu a formulář žádosti naleznete na adrese http://www.kr-vysocina.cz/www/fondvysociny.

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 3.10.2006 / 3.10.2006 | Zveřejnit od: 3.10.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze