Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dotace pro veřejné knihovny - výsledky

Uzávěrka příjmu žádostí v rámci poskytování dotací dle Zásad zastupitelstva kraje Vysočina č. 8 proběhla 31.8.2006, k tomuto dni bylo doručeno celkem 102 žádostí, přičemž 97 žádostí splnilo veškeré administrativní podmínky. Dne 26.9.2006 rozhodlo Zastupitelstvo kraje o přidělení dotací všem 97 úspěšným žadatelům.
 

 
 

97 veřejných knihoven v kraji Vysočina získalo dotaci na nový počítač

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 20.6.2006 schválilo Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací z vlastních prostředků kraje pro rok 2006 na podporu šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách kraje Vysočina.

Dotace pro veřejné knihovny evidované dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb jsou v kraji Vysočina poskytovány poprvé v tomto rozsahu a ihned se setkaly s velkým ohlasem ze strany žadatelů zejména proto, že jedním z hlavních cílů poskytování dotací byla podpora knihoven žádajících o připojení k internetu z Projektu internetizace knihoven. V rámci tohoto projektu Ministerstva informatiky ČR je knihovnám poskytováno připojení k vysokorychlostnímu internetu, přičemž knihovny jsou povinny zajistit z vlastních prostředků potřebný hardware. Podpořeny však budou i knihovny připojené prostřednictvím obecní / metropolitní sítě, které dosud nejsou vybaveny počítačem.

Uzávěrka příjmu žádostí proběhla 31.8.2006, k tomuto dni bylo doručeno celkem 102 žádostí, přičemž 97 žádostí splnilo veškeré administrativní podmínky. Dne 26.9.2006 rozhodlo Zastupitelstvo kraje o přidělení dotací všem 97 úspěšným žadatelům.

Celkem bylo rozděleno 1.582.497,- Kč, přičemž nejvíce finančních prostředků získají knihovny okresu Třebíč (531.706,- Kč, 33 úspěšných žádostí), následně okres Žďár nad Sázavou (285.812,- Kč, 19 úspěšných žádostí), okres Havlíčkův Brod (265.600,- Kč, 16 úspěšných žádostí), okres Jihlava (251.764,- Kč, 15 úspěšných žádostí) a okres Pelhřimov (247.615,- Kč, 14 úspěšných žádostí).

Na základě usnesení Zastupitelstva uzavře kraj Vysočina s žadateli smlouvu o poskytnutí dotace. Dotace bude poskytnuta zpětně po ukončení realizace předmětu dotace na základě závěrečné zprávy a předložených kopií účetních dokladů o celkové pořizovací ceně, včetně dokladů o úhradě. Závěrečná zpráva bude předložena na odbor informatiky do 30-ti dnů od ukončení realizace, nejdéle však do 30. listopadu 2006.

Více informací poskytuje Ing. Martina Rojková, telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 27.9.2006 / 27.9.2006 | Zveřejnit od: 27.9.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor informatiky > Archiv

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze