Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2006

11. září 2006
 

 
 

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2006

konaného dne 11. 9. 2006

 

Přítomni:

1. Karel Kříž

4. Jiří Šenkýř

2. Drahoslav Oulehla (předseda)

5. Jan Štefáček

3. Jaroslav Poborský

6. Eva Rydvalová (tajemnice)

 

Omluveni:

1. Zdeňka Marková

2. Ivo Rohovský (místopředseda)

3. Karel Tvrdý

4. Josef Vašíček

 

Hosté:

1. Miroslav Březina (zástupce ředitelky KrÚ)

 

Program:

  1. Zahájení, presence, schválení programu, schválení zápisu z KV 06/2006, kontrola úkolů;
  2. Výsledky průběhu kontrolní akce, „Usnesení ZK v roce 2005 – zaměření na nesplněné úkoly a srozumitelnou formulaci“;
  3. Stav a poznatky kontrolní akce „Kontrola systému řízení hospodaření teplem v organizacích zřizovaných krajem“;
  4. Příprava kontrolních akcí plánovaných na 4. čtvrtletí r. 2006:
    1. životní prostředí;
    2. informační toky, KrÚ, orgány kraje, zastupitelé, ostatní osoby podílející se na plnění funkcí kraje (např.: členové komisí, výborů, řídících výborů, pracovních a hodnotících skupin apod.);
  5. Různé;
  6. Závěr.

 

 

Usnesení 009/07/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

Téma kontroly: životní prostředí

Zahájení kontroly: 11. 9. 2006 – 30. 11. 2006

Složení kontrolní skupiny: Ivo Rohovský, Jiří Šenkýř, Jaroslav Poborský

Vedoucí kontrolní skupiny: Ivo Rohovský

Kontrolovaná osoba: Krajský úřad kraje Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: ředitelka

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

Usnesení 010/07/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

Téma kontroly: informační toky, KrÚ, orgány kraje, zastupitelé, ostatní osoby podílející se na plnění funkcí kraje (např.: členové komisí, výborů, řídících výborů, pracovních a hodnotících skupin apod.)

Zahájení kontroly: 11. 9. 2006 – 30. 11. 2006

Složení kontrolní skupiny: Drahoslav Oulehla, Zdeňka Marková, Jan Štefáček

Vedoucí kontrolní skupiny: Drahoslav Oulehla

Kontrolovaná osoba: kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: hejtman

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.9.2006 / 12.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze