Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 3/2006

15. srpen 2006
 

 
 

 

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 3/2006, konaného dne 15. 8. 2006 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni: V. Kodet, J. Hulák, M. Houška, I. Rohovský, J. Vondráček, M. Černá, P. Hájek, M. Matějková

 

Omluven: M. Vystrčil

 

Zasedání Rady Fondu Vysočiny zahájil V. Kodet a přednesl návrh programu jednání.

Rada Fondu Vysočiny přijala navržený program jednání:

1. Fond Vysočiny - návrh na úpravu základních dokumentů FV

Usnesení 0005/03/2006/RF

Rada Fondu

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: Rada Fondu

termín: 15. 8. 2006

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

1. Fond Vysočiny - návrh na úpravu základních dokumentů FV

J. Hulák seznámil přítomné s předloženým návrhem na úpravu základních dokumentů FV. Rada Fondu přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0006/03/2006/RF

Rada Fondu

schvaluje

úpravu metodické příručky pro garanty dle materiálu RF-03-2006-01, př. 2, a úpravu šablony smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu RF-03-2006-01, př. 3;

bere na vědomí

dokument „Informace o systému hodnocení žádostí pro členy Řidících výborů FV“ dle materiálu RF-03-2006-01, př. 4, a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Statut účelového fondu Vysočiny dle materiálu RF-03-2006-01, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 26. 9. 2006

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RF-03-2006-01, RF-03-2006-01, př. 1, RF-03-2006-01, př. 2, RF-03-2006-01, př. 3, RF-03-2006-01, př. 4

 

V Kodet ukončil zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 3/2006.

 

 

 

Ing. Václav Kodet

náměstek hejtmana kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 3/2006 dne 15. 8. 2006.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 15. 8. 2006 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 24.8.2006 / 24.8.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze