Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Krizového štábu kraje Vysočina č. 3/2006

7. červen 2006
 

 
 

 

Zápis z jednání

Krizového štábu kraje Vysočina č. 3/2006

konaného dne 7. 6. 2006

 

Přítomni:

1. Václav Kodet, 1. náměstek hejtmana kraje Vysočina

9. Vladimír Trávník, KVV Jihlava

2. Miroslav Březina, zástupce ředitelky KrÚ

 

3. Roman Heinz, PČR

 

4. Drahoslav Ryba, HZS kraje Vysočina

 

5. Lukáš Kettner, ZZS kraje Vysočina

 

6. Jan Murárik, tajemník KŠ kraje 

 

7.  Pavel Maslák, HZS kraje Vysočina

 

8. Zdeněk Linhart, JE Dukovany

 

 

Program:

1.      Zahájení jednání a schválení programu (Pavel Maslák)

2.      Informace o splnění usnesení

3.      Závěr.

 

Zahájení jednání a schválení programu

Jednání zahájil Pavel Maslák. Sdělil, že se jedná o jednobodový program, týkající se ukončení činností dle  usnesení krizového štábu 01/01/2006 KŠ ze dne 11. 2. 2006. Předal slovo tajemníkovi KŠ Janu Murárikovi

Jan Murárik připomenul členům KŠ výše zmíněné usnesení které znělo:

 

A) Krizový štáb kraje Vysočina v souvislosti s dalším nárůstem sněhové pokrývky důrazně upozorňuje  starosty ORP na nutnost zabezpečení kontrol především pultových (rovných) střešních konstrukcí –  vně i zevnitř  a  odstranění převisů, rampouchů, jež hrozí pádem a zabezpečení těchto míst výstražnými cedulemi a zamezení vstupu do nebezpečné zóny.

 

B) Krizový štáb kraje Vysočina doporučuje všem vlastníkům a provozovatelům objektů pro shromažďování většího množství osob (zimní stadiony, kulturní domy, výrobní haly apod.) a zemědělských objektů  důsledně zvážit možnost dočasného uzavření  provozu těchto objektů do  doby odklizení sněhu ze střech těchto  objektů, nebo do provedení kontroly  statikem (ČKAIT).

Postup odklizení sněhu ze střech těchto objektů doporučujeme konzultovat  se statikem.

 

C) Krizový štáb kraje Vysočina nabízí všem vlastníkům a provozovatelům objektů pro shromažďování většího množství osob (zimní stadiony, kulturní domy, výrobní haly apod.) a zemědělských objektů využití služeb členů komory ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků – kontakty víkend : Ing Karel Vaverka, MBT 602 726 132, e-mail : vaverka@stavoproj.cz, všední den Lenka Zemanová, tel., fax, 567 331 315, e-mail : CKAITJihlava@seznam.cz).

Využití služeb členů ČKAIT bude až do odvolání možné  po předcházejícím alespoň telefonickém projednání s  Ing. Janem Murárikem, MBT 724 650 142, e-mail : Murarik.j@kr-vysocina.cz uhradit z rozpočtu kraje Vysočina.

 

D) Krizový štáb kraje Vysočina ukládá Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina neprodleně zahájit tématické kontroly na vytipovaných objektech a seznámit vlastníky a provozovatele objektů pro shromažďování většího počtu osob (zimní stadiony, kulturní domy, výrobní haly apod.) a zemědělských objektů s usnesením KŠ-01-2006-01 ze dne 11. 2. 2006.

 

E) Krizový štáb kraje Vysočina ukládá ředitelce Krajského úřadu kraje Vysočina požádat stavební úřady  v kraji Vysočina, aby zvážily možnost  použití opatření podle § 94 stavebního řádu (nařízení neodkladných zabezpečovacích prací)

 

F) Krizový štáb kraje Vysočina ukládá tajemníkovi Bezpečnostní rady kraje Vysočina neprodleně zpracovat seznam firem a organizací pro práci ve výškách a zveřejnit jej na www.kr-vysocina.cz ( téma  bezpečnost a mimořádné situace)

 

Jan Murárik informoval členy KŠ o splnění usnesení ve všech bodech. Sdělil, že služeb  statiků využily organizace obcí a měst u 21 objektů. V současné době je tato činnost finančně vypořádána a ukončena.

 

Usnesení 05/03/2006 KŠ

Krizový štáb kraje vzal na vědomí informaci o splnění usnesení č. 01/01/2006/KŠ a ukončuje činnosti, které usnesení obsahuje.

 

Odpovědnost: členové KŠ

 

Termín: 7.6. 2006

 

Závěr

Pavel Maslák poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

 

Václav Kodet

1. náměstek hejtmana kraje Vysočina

 

Zpracoval:  Jan Murárik dne 15. 6. 2006.

 
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Dvořák
Vytvořeno / změněno: 10.7.2006 / 22.9.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze