Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2006

12. červen 2006
 

 
 

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2006

konaného dne 12. 6. 2006

 

Přítomni:

1. Karel Kříž

5. Ivo Rohovský (místopředseda)

2. Zdeňka Marková

6. Jiří Šenkýř

3. Drahoslav Oulehla (předseda)

7. Karel Tvrdý

4. Jaroslav Poborský

8. Josef Vašíček

 

Omluveni:

1. Jan Štefáček

2. Eva Rydvalová (tajemnice)

 

Hosté:

1. Miroslav Březina (zástupce ředitelky KrÚ)

 

Program:

1.      Zahájení, presence, schválení programu, schválení zápisu z KV 05/2006, kontrola úkolů;

2.      Příprava (zahájení) kontrolní akce s plánovaným průběhem ve 2. pol. t. r.:, „usnesení ZK v roce 2005 – zaměření na nesplněné úkoly a srozumitelnou formulaci“;

3.      Stav a poznatky po zahájení kontrolní akce „kontrola systému řízení hospodaření teplem v organizacích zřizovaných krajem;“

4.      Různé;

5.      Závěr.

 

 

Usnesení 008/06/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

Téma kontroly: kontrola usnesení ZK v roce 2005 – zaměření na nesplněné úkoly a srozumitelnou formulaci usnesení

Zahájení kontroly: 12. 6. 2006 – 30. 9. 2006

Složení kontrolní skupiny: Drahoslav Oulehla, Karel Tvrdý, Jaroslav Poborský

Vedoucí kontrolní skupiny: Drahoslav Oulehla

Kontrolovaná osoba: Zastupitelstvo kraje Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: hejtman

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.6.2006 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze