Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2006

15. květen 2006
 

 
 

                                                                                     

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2006

konaného dne 15. 5. 2006

 

Přítomni:

1. Marková Zdeňka

5. Štefáček Jan

2. Oulehla Drahoslav (předseda)

6. Tvrdý Karel

3. Rohovský Ivo (místopředseda)

7. Vašíček Josef

4. Šenkýř Jiří

8. Rydvalová Eva (tajemnice)

 

Omluveni:

1. Kříž Karel

2. Poborský Jaroslav

 

Hosté:

1. Zikmundová Simeona

 

Program:

1.      Zahájení, presence, schválení programu, schválení zápisu z KV 04/2006, kontrola úkolů;

2.      Projednání závěru kontrolní akce - právní soulad vybraných zásad kraje s normativní právní úpravou;

3.      Projednání závěru kontrolní akce - „Stav v problematice petic a stížností v roce 2005 (celá působnost kraje)“;

4.      Příprava (zahájení) kontrolní akce s plánovaným průběhem ve 2. pol. t. r.:, kontrola systému řízení hospodaření teplem v organizacích zřizovaných krajem;

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

Usnesení 005/05/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

zápis a závěry z kontroly č. 1/2006 a současně

pověřuje

předsedu kontrolního výboru, aby zápis předložil Zastupitelstvu kraji Vysočina.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

Usnesení 006/05/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

zápis a závěry z kontroly č. 2/2006 a současně

pověřuje

předsedu kontrolního výboru, aby zápis předložil Zastupitelstvu kraji Vysočina.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

Usnesení 007/05/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

Téma kontroly: kontrola systému řízení hospodaření teplem v organizacích zřizovaných krajem

Zahájení kontroly: do konce září 2006

Složení kontrolní skupiny: Jiří Šenkýř, Zdeňka Marková, Karel Kříž

Vedoucí kontrolní skupiny: Jiří Šenkýř

Kontrolovaná osoba: kraj Vysočina (vybrané organizace zřizované krajem)

Vedoucí kontrolované osoby: hejtman

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.5.2006 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze