Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 2/2002

5. březen 2002
 

 
 

                Zápis ze zasedání sociální komise č.2/2002

    Rady kraje Vysočina

          konaného dne 5. 3. 2002

 

 

Přítomno:

-          7 členů sociální komise (viz presenční listina)

-          JUDr. Božena Dolejská – tajemnice komise

 

Navržený program jednání:

1.   Zahájení

2.      Strategie protidrogové politiky

3.      Různé

4.      Závěr

 

 

  1. Zahájení jednání

             Bc.Ladislav Bárta, předseda komise, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Přednesl program 2. zasedání sociální komise. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

 

  1. Strategie protidrogové politiky

            Tento rozsáhlý program všichni přítomní členové podrobně zhodnotili, upravili a na závěr přijala komise usnesení.

Usnesení 001/02/2002/Sock

Sociální komise

navrhuje

Radě kraje Vysočina schválit variantu č.2 Protidrogové politiky na území kraje Vysočina (viz. příloha č.3.2.)

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.            

 

3. Různé

             JUDr. Dolejská konstatovala, že Strategii protidrogové politiky chybí obecný závěr, který bude ještě dopracován.

                   

 

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání komise, který byl stanoven na 12. března  2002 ve 13:00 hodin v Jihlavě.

 

 

 

 

                                                                                    Bc. Ladislav Bárta, v.r.

                                                                                    předseda sociální komise

                                                                                    Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

Zápis ze zasedání sociální komise, byl pořízen na základě záznamu dne 5.3.2002

Zapsala dne 11.3.2002 Radka Šimůnková

 

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 13.3.2002 / 15.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze