Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2006

10. duben 2006
 

 
 

                                                                                     

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2006

konaného dne 10. 4. 2006

 

Přítomni:

1. Karel Kříž

5. Jan Štefáček

2. Drahoslav Oulehla (předseda)

6. Karel Tvrdý

 

3. Ivo Rohovský (místopředseda)

7. Josef Vašíček

4. Jiří Šenkýř

8. Eva Rydvalová (tajemnice)

 

Omluveni:

1. Zdeňka Marková

2. Jaroslav Poborský

 

Hosté:

1. Miloš Vystrčil

2. Simeona Zikmundová

 

Program:

1.      Zahájení, schválení zápisu z KV 03/2006, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Průběh kontrolní akce, právní soulad vybraných zásad kraje s normativní právní úpravou – zobecnění dosavadních poznatků, koordinace postupu, časový výhled postupu a ukončení práce v kontrolních skupinách;

3.      Příprava (zahájení) kontrolní akce s plánovaným průběhem ve 2. čtvrtletí t. r.: kontrola systému řízení hospodaření teplem v organizacích zřizovaných krajem;

4.      Zpráva o projednání stanoviska KV k oddlužení nemocnic – reakce MP vlády ČR, další postup kraje;

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

Na jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2006 dne 10. 4. 2006 nebylo přijato žádné usnesení.

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.4.2006 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze