Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006

 

 
 

Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2007

 

Na všech zasedáních bude výbor projednávat aktuální záležitosti, týkající se rozvoje kraje a čerpání strukturálních fondů EU. Rovněž budou průběžně podávány informace ze zasedání Pracovní skupiny pro Zdravý region a MA 21

Leden

-         činnosti RRAV, REAV /Regionální energetické agentury Vysočiny/ – sledování průběhu spolupráce;

-         představení návrhů operačních programů a poradenského týmu;

-         informace o projektech u nichž bude nositelem kraj Vysočina, příp. jimi zřizovaná organizace do programů EU;

-         informace o integrovaných projektech na území kraje Vysočina;

-         informace o čerpání evropských zdrojů na území kraje Vysočina za léta 2004-2006.

Únor – duben

-         projednání výzev grantových programů z odboru regionálního rozvoje;

-         informace o činnosti Regionální rozvojové agentury Vysočina /RRAV/ a spolupráce s krajem;

-         informace o stavu prací na Územním plánu vyššího územního celku/ÚP VÚC/;

-         projednání stavu příprav Regionálního operačního programu /ROP/ na roky 2007-2013;

-         informace o přípravě kraje na čerpání evropských fondů – stav projektu Partnerství pro Vysočinu;

-         Program obnovy venkova Vysočiny /POVV/ - informace o stavu čerpání;

-         .projednání závěrečné zprávy FV za rok 2006.

 

Květen – září

-         koncepční materiály – seznámení a připomínkování, /průběžně dle potřeby/;

-         aktuální  informace z odboru regionálního rozvoje /ORR/ a odboru územního plánu a stavebního řádu /OÚP a SŘ/ – diskuze;

-         průběžná informace o přípravě kraje na čerpání strukturálních fondů v plánovacím období 2007 – 2013, stav projednání Regionálního operačního programu, připravenost kraje;

-         výzvy grantových programů;

-         projednání pololetní aktualizace Profilu kraje.

 

 

Říjen – Prosinec

-         grantové programy – vyhodnocení, monitoring;

-         činnosti RRAV, REAV /Regionální energetické agentury Vysočiny/ – sledování průběhu spolupráce;

-         POVV – vyhodnocení 2007 a projednání zásad pro rok 2008;

-         Stav připravenosti kraje na čerpání prostředků ze SF od roku 2007;

-         Informace o připravených projektech do 1.výzev Regionálního operačního programu;

-         aktuální informace z OÚP a SŘ, stav prací na ÚP VÚC;

-         diskuze nad návrhem grantových programů do Fondu Vysočiny pro rok 2008;

-         výzvy grantových programů.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.12.2006 / 14.12.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze