Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2006

13. březen 2006
 

 
 

                                                                                     

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2006

konaného dne 13. 3. 2006

 

Přítomni:

1. Karel Kříž

5. Karel Tvrdý

 

2. Drahoslav Oulehla (předseda)

6. Josef Vašíček

3. Ivo Rohovský (místopředseda)

7. Eva Rydvalová (tajemnice)

4. Jiří Šenkýř

 

 

Omluveni:

1. Zdeňka Marková

2. Jaroslav Poborský

3. Jan Štefáček

 

Program:

1.      Zahájení, schválení zápisu z KV 2/2006, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Průběh kontrolní akce právní soulad vybraných zásad kraje s normativní právní úpravou – zobecnění dosavadních poznatků, koordinace postupu, časový výhled postupu a ukončení práce v kontrolních skupinách;

3.      Zpráva o projednání stanoviska KV k oddlužení nemocnic na ZK 1/2006 a o reakci hejtmana kraje vůči vládě ČR;

4.      Zahájení kontroly – stav v problematice petic a stížností v roce 2005;

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

Usnesení 002/03/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

upřesňuje

zadání dané usnesením 001/01/2006/KV v kontrole Pravidla RK pro zadávání veřejných zakázek, zakázek kraje Vysočina a zakázek příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, a to i na zajištění těchto podkladů:

-          5 zakázek, kde ze strany dodavatele nebylo 100% plnění s podmínkami v souladu s uzavřenou smlouvou;

-          2 zakázky, kde byla nejvíce překročena vysoutěžená cena;

-          2 zakázky, kde byl nejvíce překročen termín;

-          všechny zakázky, kde dodavatel odstoupil od smlouvy po vyhlášení soutěže.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

Usnesení 003/03/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu předsedy KV o projednání stanoviska KV k oddlužení nemocnic na ZK 1/2006 a o reakci hejtmana kraje vůči vládě ČR.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

Usnesení 004/03/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

Téma kontroly: stav v problematice petic a stížností v roce 2005 (celá působnost kraje);

Zahájení kontroly: 10. 4. 2006

Složení kontrolní skupiny: všichni členové KV

Vedoucí kontrolní skupiny: předseda KV

Kontrolovaná osoba: kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: hejtman

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo)

 

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.3.2006 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze