Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výsledky výběrového procesu žádostí o poskytnutí finanční podpory ze SROP předložených v rámci 1. výzvy grantového schématu "Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006"

Kraj Vysočina vyhlásil dne 1.3. 2005 první výzvu do grantového schématu "Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 -2006", s ukončením příjmu žádostí do 29.4. 2005. Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 29. 6. 2005 schválilo usnesením č. 0290/04/2005/ZK poskytnutí podpory dvěma akcím.
 

 
 

logo SROP, EU, kraj Vysočina

Výsledky výběrového procesu žádostí o poskytnutí finanční podpory ze SROP předložených v rámci 1. výzvy grantového schématu "Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006"

 

 

Příjemce dotace

Název projektu

Přiznaná výše dotace

Agora Central Europe

Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina

6 891 926,50 Kč

Škola obnovy a rozvoje venkova

Programy centra ERUDITO – vzděláváním k sociální integraci

1 657 918,76 Kč

 

 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 27.1.2006 / 27.1.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance > Finanční zdroje z EU > Grantová schémata 2004-2006

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze