Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení za zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2006

9. leden 2006
 

 
 

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2006

konaného dne 9. 1. 2006

Přítomni:

1. Drahoslav Oulehla (předseda)

5. Jan Štefáček

2. Ivo Rohovský (místopředseda)

6. Karel Tvrdý

3. Jaroslav Poborský

7. Josef Vašíček

4. Jiří Šenkýř

 

Omluveni:

1. Karel Kříž

2. Zdeňka Marková

3. Eva Rydvalová (tajemnice)

Hosté:

1. Miroslav Březina (zástupce ředitelky Krajského úřadu kraje Vysočina)

Program:

  1. Zahájení, schválení zápisu z KV 8/2005, schválení programu, kontrola úkolů;
  2. Zpráva o průběhu ZK č. 9/2005 (projednání a schválení závěrečné zprávy o činnosti KV za rok 2005 a plánu činnosti KV na rok 2006);
  3. Příprava kontrolní akce právní soulad vybraných zásad kraje s normativní právní úpravou;
  4. Různé;
  5. Závěr.

 

Usnesení č. 001/01/2006/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                   Právní soulad vybraných zásad kraje s normativní právní úpravou

kontrolovanou osobu:             kraj Vysočina

vedoucí kontrolované osoby: Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina

termín kontroly:                      zahájení 16. 1. 2006

složení kontrolní skupiny:       Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina s těmito podskupinami:

-          Drahoslav Oulehla (předseda podskupiny) + Karel Tvrdý + Ivo Rohovský – Zásady pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina;

-          Josef Vašíček (předseda podskupiny) + Zdeňka Marková + Jaroslav Poborský – Pravidla RK pro zadávání veřejných zakázek, zakázek kraje Vysočina a zakázek příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

-          Jan Štefáček (předseda podskupiny) + Jiří Šenkýř + Karel Kříž – Pravidla RK ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům příspěvkových organizací kraje Vysočina na úseku školství.

předseda kontrolní skupiny:   Drahoslav Oulehla

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 10.1.2006 / 10.1.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze