Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Pozvánka na zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina 6/2005

 

 
 

 

 

 

V Jihlavě dne 11. 11. 2005

 

 

P o z v á n k a

 

Vážená paní kolegyně,

Vážený pane kolego,

 

svolávám 6. zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina, které se bude konat

    ve čtvrtek 24. 11. v 9:00 v zasedací místnosti hejtmana kraje A 3.15,

Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

      Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje)

1.      Projednání organizačních změn v Bezpečnostní radě kraje (Ing. Jan Murárik)

2.      Vyhodnocení plnění usnesení BRK (Ing. Jan Murárik)

3.      Projednání plánu práce BRK na rok 2006 (Ing. Jan Murárik)

4.      Bezpečnostní situace na území kraje za období ½ 2005 (plk. JUDr. Roman Heinz)

5.      Statistika činnosti HZS za období ½ 2005 (plk. Ing. Drahoslav Ryba)

6.       Stav zavádění a financování technologie GPS v kraji Vysočina v roce 2005     (JUDr. Simeona Zikmundová, Mgr. Martin Kalivoda)

7.      Informace o zpracování studie proveditelnosti monitorovacího a informačního systému na dálnici D1 v úseku procházejícím krajem Vysočina (Ing. Jan Murárik, Mgr. Martin Kalivoda)

8.      Informace o průběhu opravy VD Mostiště (Ing. Jan Murárik)

9.      Informace o zrušení utlumených OPISů územních odborů HZS kraje Vysočina (plk. Ing. Drahoslav Ryba)

10.  Vyhodnocení cvičení Horizont 2005 (plk. Ing. Drahoslav Ryba)

11.  Informace o novele Plošného pokrytí území kraje Vysočina jednotkami požární ochrany (plk. Ing. Drahoslav Ryba)

12.  Vstupní informace k realizaci výstavby Centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení složek IZS a krizového řízení kraje Vysočina (plk. Ing. Drahoslav Ryba)

13.  Různé

14.  Ukázka kontejneru Mero (plk. Ing. Drahoslav Ryba, místo HZS Sokolovská 2, Jihlava)

 

Vaší případnou neúčast prosím sdělte tajemníkovi BRK na tel. číslo 564 602 131, mob. 724 650 142 nebo na e-mailovou adresu: murarik.j@kr-vysocina.cz

 

Se zdvořilým pozdravem

Miloš Vystrčil v. r.

předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.12.2005 / 7.12.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies