Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2005

10. říjen 2005
 

 
 

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2005

konaného dne 10. 10. 2005

 

Přítomno:

Kontrolní výbor:

·        Drahoslav Oulehla (předseda);

·        Ivo Rohovský (místopředseda);

·        Jiří Šenkýř;

·        Jan Štefáček;

·        Karel Tvrdý;

·        Josef Vašíček;

·        Eva Rydvalová (tajemnice).

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení zápisu z KV 5/2005, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Projednání zápisu z kontroly : Stav plnění úkolů KV ze zákona 238/1992 Sb.;

3.      Projednání zápisu z kontroly : Využívání kompetencí kraje v oblasti životního prostředí – zpráva vedoucího kontrolní skupiny Iva Rohovského o průběhu a výsledcích kontroly;

4.      Příprava kontrolní akce se zaměřením:

·        plnění vybraných usnesení zastupitelstva a rady kraje souvisejících se samosprávnou činností kraje v oblastech sociálních věcí a zdravotnictví;

·        dodržování právních předpisů krajským úřadem na úseku samostatné působnosti v oblastech sociálních věcí a zdravotnictví;

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

Usnesení 010/06/2005/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

návrh Zápisu o provedení kontroly č. 3/2005 a

pověřuje

Drahoslava Oulehlu, předsedu výboru, aby výše zmiňovaný dokument předložil na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina.

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy.

 

Usnesení 011/06/2005/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

se seznámil

se zápisem z kontroly na odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu kraje Vysočina na úseku samostatné působnosti v oblasti vodního hospodářství ve věci řešení sanace staré ekologické zátěže – skládky průmyslového odpadu v k. ú. Nový Rychnov a bere tento zápis na vědomí.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

Usnesení č. 012/06/2005/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                     Plnění usnesení č. 320/06/2003/ZK z mimořádného zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 1. 12. 2003

kontrolovanou osobu:               Rada kraje Vysočina

termín kontroly:                         14. 11. 2005 (po skončení zasedání KV)

složení kontrolní skupiny:           Drahoslav Oulehla, Karel Kříž, Jan Štefáček, Karel Tvrdý, Jaroslav Poborský

předseda kontrolní skupiny:      Drahoslav Oulehla

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.12.2005 / 5.12.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze