Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

REPAIR 2000

 

 
 

Metodika realizace informačního systému podle REPAIR 2000

Informační technologie v jakékoli organizaci již dnes nejsou pouze vymožeností moderní doby, ale tvoří stěžejní součást její činnosti. Proto je nutné k informatice přistupovat výhradně jako k funkčnímu celku od prvního konektoru v síti, přes hardware až po aplikace, administraci a znalosti uživatelů. Cílem by měli být vždy informační technologie jako "pouhý" nástroj s administrací počítačů na pomyslný knoflík. Počítač je nářadí pro práci, nic víc, nic méně. Jedině s perfektně funkčním a bezproblémovým celkem můžete dosáhnou požadovaných výsledků. Jaká je ale ta správná strategie a metodika?


Infrastruktura počítačové sítě

Počítačová síť je vedle kvalitního, nejlépe značkového serveru, základem  spolehlivé komunikace a bezpečného zpracování dat. Správná realizace a topologicky čisté řešení sítě ušetří svým uživatelům celou řadu starostí. Nesporným kladem je striktní nasazení kvalitních aktivních prvků od jediného výrobce, případné jejich sjednocení. Dalším kritickým bodem je minimalizace uzlových bodů v síti. Dosáhnete tak nejen zjednodušení údržby a monitorování aktivních prvků v síti, ale především jistou záruku rychlého vyhledávání problematických míst v síti a výrazné urychlení odstranění problémů. Při budování počítačové sítě je vhodné preferovat aktivní prvky standardu Fast a Gigabit Ethernet s managementem*. V současnosti je zřejmě optimální cestou s výborným poměrem cena / výkon připojení serveru a páteřních uzlů sítě prostřednictvím Gigabit Ethernetu při zachování připojení pracovních stanic pomocí Fast Ethernetu.

*Poznámka: Management umožňuje prostřednictvím řady nástrojů sledovat provoz aktivního prvku (uzlu) v síti. Jeho ideální podobou je web management, který lze monitorovat pomocí běžného internetového prohlížeče z jakéhokoli místa v síti.
Základní model sítě se společným intranet / internet serverem a administračně / datovým serverem

U rozsáhlejších sítí je nutné počítat s výrazně složitější infrastrukturou. Opět platí, že je vždy efektivní celé řešení optimalizovat jak z pohledu množství využívaných aktivních prvků, tak z hlediska množství serverů. Bezesporu je ideální postupovat cestou  minimalizace. Využívat kvalitních komponent, pokud možno od jediného výrobce. Vyvarujete se tak řady problémů s kvalitou přenosu a jeho optimalizací.Rozsáhlejší síť s odděleným intranet / internet serverem a administračně / datovým serverem

Optimalizace datové sítě TCP/IP

Kolem této problematiky existuje celá řada studií. Projekt REPAIR 2000 věnuje problematice optimalizace TCP/IP protokolu samostatnou sekci na portálu www.repair2000.cz. Jednoznačně lze v současné době po "vychytání" všech problematických bodů a nastavení zcela zásadně změnit filosofii sdílení aplikací, distribuci multimediálních titulů a správu uživatelských dat.


Nákup hardware

Správně zvolená strategie nákupu hardware v určitých časových vlnách se ukazuje jako jediná a možná pro systematické využívání informačních technologií. Správné odhadnutí výměny celé skupiny počítačů a jejich aktualizace je mnohdy stěžejní pro snížení nákladů na opravy a zajištění funkčnosti systému. Obecně lze v současnosti mluvit o životnosti vlastních počítačů v rozsahu čtyř až šesti let. Bezesporu se v tomto bodě vyplácí vsázet na značku a kvalitu. Základem kvalitního stavěného počítače je základní deska a operační paměti. U serveru je nutné preferovat výrobky předních světových výrobců jakými jsou například HP, IBM, DELL, apod. Server prostě není "jen" obyčejný počítač, ale tvoří srdce každého informačního systému.

Nákup software licencí a jeho dlouhodobé plánování

Počítač bez aplikací je jak televizor bez programů. Není žádným tajemstvím, že cena software již dlouhou dobu předstihuje cenu hardware. Navíc programy jsou pouhým dílem lidského rozumu a tomu je chybování vlastní. Je tedy nutné programy často vylepšovat a modernizovat. Zde bude v budoucnu stále častěji slyšet slova jako je "pronájem software, outsourcing, subscription, maitanence, apod.). Obecně se jedná o snahu uživatelům aplikace pronajmout a pomocí udržovacích poplatků jim dát možnost trvalého přísunu nových verzí produktů a jejich případných aktualizací.


Pozice administrátora v organizaci, má vůbec čas na skutečné problémy?

Administrátor výpočetní techniky je často považován za člověka, který neustále pobíhá s množstvím disket a CD ROM po organizaci a řeší problémy. Jistě zajímavá myšlenka, ale v praxi poměrně nákladná a především potlačující základní význam lidských zdrojů se špičkovými znalostmi. Administrátor je bezesporu nepostradatelná osoba a ta musí být využita správným směrem. Cílem by mělo být usnadnění jeho skutečné práce a zklidnění celého procesu administrace s ohledem na uživatele i vlastního administrátora. Lidově řečeno administrátor na gauči s odbornou knihou v ruce a vše perfektně funkční. Navíc funkčnost informačního systému, která je v případě problémů vázána na konkrétní osobu je vždy velmi choulostivým místem celého informačního systému.Dopad projektu REPAIR 2000 na administraci


Metodika administrace

Jakýkoli technický výpadek výpočetní techniky je vždy problémem, který může způsobit velké časová a finanční ztráty. Informační technologie je nutné mít z tohoto pohledu vždy 100% funkční. I drobný program, který nenápadně přijde poštou může způsobit katastrofální následky. Údržba vlastních počítačů by navíc neměla být závislá na fyzické přítomnosti administrátora v organizaci. Ten má řešit otázky bezpečnosti dat, jejich archivaci a starat se o rozvoj sítě správným směrem. Počítače by si měli udržovat v případě problému sami uživatelé stisknutím pomyslného tlačítka SOS.
Princip administrace sítě pomocí nástroje a metodiky REPAIR 2000 adminREPAIR 2000 admin tento problém řeší zcela zásadně. Jeho autoři dokázali snížit náklady na údržbu výpočetní techniky na zlomek původních. Je výsledkem desetiletého hledání cesty v oblasti automatizace administrace. Jedná se o automat na administraci sítě v pravém slova smyslu, který je schopen zcela automaticky udržovat stovky počítačů zapojených do jediné domény nebo active directory**. Může být nasazen i v sítích se servery Novell a Linux/Samba.

** Poznámka: Active Directory je základem síťové architektury Microsoft Windows 2000, XP a Windows 2003, zlepšující doménovou architekturu Windows NT 4, a poskytuje adresářovou službu navrženou pro distribuovaná síťová prostředí. Active Directory umožňuje organizacím účinně sdílet a řídit informace o síťových prostředcích a uživatelích.


Znalosti uživatelů jsou bezpodmínečnou nutností úspěšné realizace IT v organizaci

Využití jakékoli aplikace výpočetní techniky má svá určitá specifika. Jedná se o vysoce kreativní činnost s použitím nejmodernější techniky. Existuje celá řada metod, kterými se lze obsluhu určitého programu naučit: experimentování, detailní čtení manuálů, studium odborných knih atd. 

Hlavním východiskem pro řešení problému by mělo být vždy sestavení plánu prohlubování znalostí uživatelů. Tento slouží k vymezení okruhu řešených problémů, k stanovení jejich návaznosti a je pomůckou při opakování získaných vědomostí. Detailním prostudováním plánu (příklad) získáváte přehled a základní představu o probírané problematice. V každém lze cestu seznamování uživatelů s novými nástroji v informačním systému řešit tradiční výukou nebo pomocí eLearningu.


Závěrem
Je zřejmé, že pro realizaci, budování a aplikovaný provoz informačních technologií je stěžejní strategie. Jedině cílené a dlouhodobější vize rozvoje výpočetní techniky společně se správně směřovanými investicemi zaručí dosažení požadovaného cíle - informační technika jako skutečný nástroj pro tvořivou práci, o který se může opřít libovolná organizace.zdroj: www.repair2000.cz/metodika.htm – Petr Fořt

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 1.12.2004 / 8.9.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor informatiky > Archiv

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze