Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka I

 

 
 

Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka I/2005

 

kolektiv autorů

Vydal: Muzejní spolek  v Moravských Budějovicích

Náklad: 600 ks

Tisk: EKON družstvo, Jihlava

Počet stran: 564

 

„Muzejní spolek v Moravských Budějovicích předkládá laskavému čtenáři vlastivědné čtení z našeho kraje o jeho mnohdy slavnější minulosti než přítomnosti.“

Tento sborník Moravskobudějovicka obsahuje práce z oblasti společenských věd. Příspěvky  nebyly (vyjma drobností) redakčně upravovány; sborník tak vypovídá nejen k deklarovaným tématům, nýbrž i k jeho autorům a naší době. Publikaci uzavírá výčet autorů Vlastivědného sborníku Moravskobudějovicka I. 2005. s jejich stručným představením.

 

Obsah: Úvod; Dějiny vinařství; Falsa; Definice regionu  Vysočiny z hlediska dějin měst a určující role dopravního spojení v rozvoji kraje; Středověká kolonizace moravské části Vysočiny; Listinné prameny k dějinám obcí moravské části Vysočiny; Příspěvky k dějinám královských měst Brna, Jihlavy a Znojma; Listinné prameny k dějinám panství, hradů, zámků a tvrzí moravské části Vysočiny; Genealogické studie; Osobnosti našeho regionu; Statistika a Materiály; Varia.

Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka  I

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.11.2005 / 24.11.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Publikace Edice Vysočiny > Edice Vysočiny II.

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze