Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2005

14. listopad 2005
 

 
 

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2005

konaného dne 14. 11. 2005

Přítomni:

1. Drahoslav Oulehla (předseda)

6. Jiří Šenkýř

2. Ivo Rohovský (místopředseda)

7. Jan Štefáček

3. Karel Kříž

8. Karel Tvrdý

4. Zdeňka Marková

9. Josef Vašíček

5. Jaroslav Poborský

10. Eva Rydvalová (tajemnice)

Hosté:

1. Simeona Zikmundová (ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina)

Program:

1.      Zahájení, schválení zápisu z KV 6/2005, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Formální uzavření kontroly „Využívání kompetencí kraje v oblasti životního prostředí;“

3.      Zpráva o řešení stížností a peticí za rok 2004, vývojové tendence r. 2005;

4.      Průběh kontrolní akce se zaměřením:

·         Plnění usnesení č. 320/06/2003/ZK z mimořádného zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 1. 12. 2003;

·         Součinnostní kontrolní akce s FV;

5.      Příprava závěrečné zprávy o činnosti KV za r. 2005 pro ZK;

6.      Příprava plánu práce KV pro rok 2006;

7.      Různé;

8.      Závěr.

 

 

Na tomto zasedání KV nebylo přijato žádné usnesení.

 

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.11.2005 / 16.11.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze