Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dačicko, Slavonicko, Telčsko

 

 
 

Dačicko  Slavonicko  Telčsko

Vlastivěda moravská

 

Vydala: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

Náklad: 4 000 výtisků

Tisk: Expodata-Didot, spol. s r. o.

Počet stran: 1072 stran textu a 72 stran barevné přílohy

Doporučená cena: 470,- Kč

ISBN 80-7275-059-3

 

Kniha dokumentuje historický vývoj regionu horního Podyjí od pravěku až do současnosti a utváření kulturní krajiny spolu s osudy obyvatel žijících v tomto regionu. Vlastivěda moravská obsahuje čtyři základní kapitoly: přírodní poměry, společenský vývoj, kulturní vývoj a místopis jednotlivých měst a vesnic Dačicka, Slavonicka a Telčska. Vzhledem ke značnému rozsahu publikace jsou rejstříky zpracovány jen z obecné části. Základní orientaci v místopisné části umožňuje obsah.

Tento nový svazek – 70. v topografické řadě Vlastivědy moravské a 2. v Nové řadě - přináší kompletní a aktualizované informace o celém regionu a jeho postupném vývoji.  Publikace překračuje svým významem hranice sledovaného regionu.

Obsah:  Úvod; Přírodní poměry: Geografický obraz Dačicka, Slavonicka a Telčska; Geologická stavba, těžba nerostných surovin, mineralogické poměry; Geomorfologické a půdní poměry; Květena a vegetace; Zvířena; Ochrana přírody a krajiny; Společenský vývoj: Vývoj osídlení od pravěku do konce středověku; Do husitských válek; Od konce husitství do Bílé hory, 1437-1620; Od Bílé hory do konce barokní doby; Od tereziánských reforem k revolučnímu roku 1848; Na cestě k občanské společnosti;  Vývoj v období let 1914-1960; Kulturní vývoj: Nářečí; Vesnická sídla, usedlosti a obydlí; Obřady, obyčeje a slavnosti; Lidová textilní výroba; O lidovém kroji; Hudební tradice; Literatura; Němečtí spisovatelé ze Slavonic; Vývoj školství; Umělecké památky; Město Dačice; Město Slavonice; Dačicko a Slavonicko; Telčsko; Místopis; Dačicko; Slavonicko; Telčsko; Prameny a literatura; Místní rejstřík; Jmenný rejstřík; Věcný rejstřík.

Dačicko, Slavonicko, Telčsko

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.11.2005 / 21.11.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Publikace Edice Vysočiny > Edice Vysočiny II.

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze