Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rozpočet - rok 2001

 

 
 
Rozpočet kraje Vysočina v roce 2001
PŘÍJMY Schválený rozpočet po změně 18.9.2001 Schválený rozpočet po změně 20.11.2001 Návrh změny rozpočtu Konečný rozpočet (tis.Kč)
         
Neinvestiční dotace na provoz KÚ a zastupitelstva 66 008 67 555 197 67 752
Investiční dotace (ISPROFIN) 7 069 7 069 53 7 122
Dotace z kapitoly Ministerstva zdravotnictví 107 107 0 107
Dotace z kapitoly Ministerstva kultury 3 898 3 898 0 3 898
Dotace z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí 20 325 20 325 0 20 325
Dotace z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj 450 450 0 450
Dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství 0 3 936 394 4 330
Dotace z kapitoly MŠMT a MF 430 101 535 487 47760 583 247
Příjem za prodej pozemku - Rantířovská ulice 1 984 1 984 0 1 984
Příjem ze správní činnosti úřadu (vlastní příjmy)   45 40 85
Příjem z úroků (vlastní příjmy) 0 0 1200 1 200
Nařízený odvod z investičního fondu DÚSP Černovice 0 0 1100 1 100
CELKEM 529 942 640 856 50744 691 600
VÝDAJE Schválený rozpočet po změně 18.9.2001 Schválený rozpočet po změně 20.11.2001 Návrh změny rozpočtu Konečný rozpočet (tis.Kč)
         
Neinvestiční výdaje na provoz KÚ a zastupitelstva 66 008 67 555 197 67 752
Investiční výdaje (ISPROFIN) 7 069 7 069 53 7 122
Výdaje na realizaci projektů podpory zdraví (Střední, vyšší a vyšší odb. zdravotní škola Třebíč) 107 107 0 107
Výdaje na provoz galerií 3898 3 898 0 3 898
Výdaje na provoz Diagnostického ústavu v Černovicích 20325 20 325 1100 21 425
Výdaje na technickou pomoc při územním plánování 450 450 0 450
Školství - příspěvky 430 101 539 423 48154 587 577
        z toho     OS kraje (ZŠ Sedlejov, ZŠ nemocnice) 2 613 2 846 110 2 956
                      Školská zařízení zřizovaná krajem (vč. zem.škol) 380 611 473 115 45216 518 331
                      Školní statky - Telč, Jihlava 2 301 2 301 0 2 301
                      Protidrogová prevence, okresní metodici prevence 99 273 0 273
                      Soukromé školy 33 969 41 220 5252 46 472
                      Církevní školy 10 447 19 607 -2443 17 164
                      Podpora romských žáků 61 61 19 80
Investiční dotace SPV Jihlava - rekonstrukce kotelny 1 984 1 884 0 1 884
Daň z převodu nemovitostí 0 100 0 100
Nákup knih pro potřeby školství a kultury 0 45 45 90
Tvorba sociálního fondu (z vlastních příjmů) 0 0 290 290
Nerozdělená rezerva do roku 2002 0 0 905 905
CELKEM 529 942 640 856 50744 691 600
SALDO ROZPOČTU       0
 
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Tulis
Vytvořeno / změněno: 4.2.2002 / 4.2.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze