Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Webové stránky měst a obcí III.

 

 
 

Webové stránky měst a obcí III

Cílem programu je podpora zvýšení obsahové úrovně a dostupnosti stávajících  webových stran měst a obcí v kraji Vysočina. V případě zkvalitňování stávajících webových stránek je vítáno především užití aplikací informujících o agendách veřejné správy, zvýšení dostupnosti stránek pro postižené spoluobčany (blind friendly web), informace pro turisty i občany obce, tvorba jazykových mutací, užití webových aplikací podporujících komunikaci s občany. Všechny podpořené stránky musí splňovat  požadavky vyplývající ze zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Mezi přijatelné výdaje (náklady), které jsou financovatelné pouze z vlastního podílu žadatele, patří:

o       další služby spojené s realizací a aktualizací www stran obcí (např. školení uživatelů ve zveřejňování informací, kontrola obsahu, indexace ve vyhledávačích, digitalizace dokumentů, atd.)

o       jiné SW produkty, které souvisí s projektem, ale neslouží přímo k aktualizace či tvorbě stránek (operační systém, dohledový sw, Office nástroje, atd.)

Mezi přijatelné výdaje (náklady), které jsou financovatelné z Fondu Vysočiny i vlastního podílu žadatele, patří:

o       SW, který přímo souvisí s cílem projektu a tvorbou či aktualizací stránek (např. redakční systém, webový  popř. aplikační server, atd.)

o       pořízení a tvorba www aplikací

registrace domény a DNS záznam.

Uzávěrka příjmu žádostí – 22. listopadu 2005.

Podrobnější informace o programu a formulář žádosti najdete na adrese http://www.kr-vysocina.cz/www/fondvysociny/.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 19.10.2005 / 21.10.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze