Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Bezpečnost ICT

 

 
 

Bezpečnost ICT

Cílem programu je zvýšení úrovně ICT v obcích a městech kraje s důrazem na bezpečnost prostředků ICT. Program je zaměřen na konkrétní témata jako zavedení ochrany ICT obcí a měst v oblasti antivirové, antispamové (nevyžádaná pošta), antispywarové (spyware, adware, malware), aktualizace OS („záplatování“), síťové bezpečnosti (firewally, IDS, IPS), zálohování, redundance dat a síťových infrastruktur a. prevence (penetrační testy, profilaxe, bezpečnostní směrnice, atd.).

Podpořeny budou projekty, které pomocí softwarových, hardwarových nebo organizačních opatření zvýší úroveň bezpečnosti ICT samosprávy.

 

Mezi přijatelné výdaje (náklady), které jsou financovatelné pouze z vlastního podílu žadatele, patří:

o       primární výstavba telekomunikačních sítí

o       poplatky za pronájem, provoz, support nebo údržbu bezpečnostního sw a hw

o       nákup HW a SW souvisejícího s projektem, který neplní přímo bezpečnostní roli (nutno jasně  zdůvodnit!)

 

Mezi přijatelné výdaje (náklady), které jsou financovatelné z Fondu Vysočiny i vlastního podílu žadatele, patří:

o       nákup či vývoj bezpečnostního sw a hw

o       náklady na zpracování bezpečnostního projektu (popř. vnitřních směrnic)

o       náklady na testování bezpečnosti (např. penetrační testy)

o       vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti

 

Uzávěrka příjmu žádostí – 30. listopadu 2005.

Podrobnější informace o programu a formulář žádosti najdete na adrese http://www.kr-vysocina.cz/www/fondvysociny/.

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 19.10.2005 / 21.10.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze