Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Pozvánka na zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2005

14. říjen 2005
 

 
 

POZVÁNKA

na zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2005

 

Vážená paní kolegyně,

Vážený pane kolego,

dovoluji si Vás pozvat na zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2005, které se bude konat

 

v pátek 14. října 2005 od 10:00 hod.

v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

(budova A, zasedací místnost 2.21).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Projednání aktualizace PRKu - kapitola Doprava - na základě připomínek členů dopravní komise;

3.      Zodpovězení dotazů z posledního zasedání dopravní komise

·        Možnost nehodových míst na komunikacích III. tříd;

·        Zařazení předešlých požadavků do zásobníku;

·        Informace o financování akce Maleč-Rušínov z jiných zdrojů;

·        Informace o pojištění silničního majetku;

4.      Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku

·        Přejezdy s nedostatečnou vzdáleností – oprava komunikace;

·        Most na III/4065 v obci Čenkov;

5.      Projednání jiných požadavků měst a obcí

·        Škody po přívalovém dešti 12. 9. 2005 – SÚS Pelhřimov;

6.      Informace cestou odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ kraje Vysočina k výsledku sběru dat firmou PAVEX na komunikacích III. tříd v kraji Vysočina;

7.      Informace k projednání rozpočtu roku 2006 v kapitole Doprava a v kapitole Investice k dopravě;

8.      Projednání navržených investičních akcí pro realizaci v programu SROP v plánovacím období na roky 2007 až 2013;

9.      Diskuse, různé;

10.  Závěr.

 

V případě, že se tohoto zasedání nebudete moci zúčastnit, sdělte prosím svoji omluvu Kateřině Nedvědové na telefonním čísle 564 602 162 (popřípadě 724 650 156) nebo na e-mailové adrese nedvedova.k@kr-vysocina.cz.

 

S díky a pozdravem

 

Ing. Václav Kodet v. r.

předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.10.2005 / 12.10.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze