Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Městská památková rezervace Telč

MPR Telč
Nezapomenutelný pohled se člověku naskytne z letadla, když přelétá nad historickým jádrem města Telče. Malebné historické náměstí s několika přilehlými uličkami a rozsáhlý areál renesančního zámku jsou důmyslně zasazeny v soustavě rybníků, jež měly obranný charakter.
 

Odkazy


 
 

MPR TELČ

Okres: Jihlava

Obec: Telč

Část obce: Telč – historické jádro


Území městské památkové rezervace tvoří malebné historické náměstí (s několika přilehlými uličkami) vtěsnané mezi dva rybníky a rozsáhlý areál renesančního zámku. U zrodu této nejreprezentativnější části města (dnes zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO) stály páni z Hradce. Již v polovině 14. století zde postavily hrad, kostel a rozsáhlé tržiště s gotickými domy. Do života města zasahovaly časté požáry, nynější podobu náměstí získalo za vlády osvíceného Zachariáše z Hradce, který dal starý gotický hrad přestavět na honosné panské sídlo. Italští stavitelé, kterým stavbu zámku svěřil, pomohly i při přestavbách domů bohatých měšťanů na náměstí. V polovině 17. století ještě několik staveb v historickém jádru města zrealizovaly jezuité a v 18. století bylo náměstí doplněno drobnými uměleckými díly (sochy, kašny, mariánsky sloup). Tím byl stavební vývoj centra města prakticky dokončen, dalšímu rozvoji bránily hradby (dodnes dvě zachovalé brány) a hlavně rybníky. Romantický renesanční vzhled si Telč prakticky uchovala dodnes.

Způsob prohlášení:

VÝNOS ministra kultury České socialistické republiky ze dne 27. dubna 1970 o prohlášení historického jádra města Telče za památkovou rezervaci

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo pro historické jádro města Telče

 


 

Městská památková rezervace Telč

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 11.10.2005 / 5.3.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze