Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Městská památková rezervace Pelhřimov

 

Odkazy


 
 

MPR PELHŘIMOV


PelhřimovOkres: Pelhřimov

Obec: Pelhřimov

Část obce: Pelhřimov – historické jádro


Zajímavost:

Harmonie architektonických slohů

Snad v žádném jiném městě na Vysočině nenarazíte na tak pestrou směs architektonických slohů v tak dokonalé harmonii jako právě v Pelhřimově. V historickém jádru se návštěvníkům naskytne pohled na romantické měšťanské domy s renesančním jádrem, s podloubím, sgrafitovými fasádami, ale také na dekorativní stavby z období historizujících slohů konce 19. století, na domy ve stylu květinové secese, na vkusné objekty geometrického kubismu či na vilovou architekturu strohého funkcionalismu.Charakteristika:

Původně se Pelhřimov rozkládal kolem kostela sv. Víta. Koncem 13. století vzniká jižně od starého osídlení nové město a osada se stává jeho předměstím. Centrum města se nově soustřeďuje kolem pravidelného čtvercového náměstí. Do 15. století bylo město v držení pražských arcibiskupů, krátce před husitskými válkami přešlo do rukou šlechty. Adam z Říčan nechal ve městě postavit zámek (dnes Muzeum Vysočiny Pelhřimov). Koncem 16. století se město Pelhřimov vykoupilo z poddanství a dočkalo se i povýšení na královské město. Postupně – již od 14. století – bylo město obestavěno prstencem kamenných hradeb. Dodnes se zachovala část hradebního systému; na náměstí můžeme vstoupit třemi městskými branami. Dominantou městského jádra zůstal kostel sv. Bartoloměje s barokizovanou hranolovou věží a v jádru města se dochovala řada renesančních měšťanských domů s barokními štíty. Ojedinělým je nárožní Fárův dům s kubistickým průčelím od architekta Janáka. Pelhřimov byl pro své nevšední urbanistické hodnoty a množství architektonicko a umělecky kvalitních solitérů prohlášen za první památkovou rezervaci nacházející se dnes na území kraje Vysočina.

Způsob prohlášení:

Výnos ministra kultury České socialistické republiky ze dne 10. září 1969 čj. 11. 764/69 – II/2 o prohlášení historického jádra města Pelhřimov za památkovou rezervaci

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo pro městskou památkovou rezervaci Pelhřimov.

 

 

Městská památková rezervace Pelhřimov

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 7.10.2005 / 5.3.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze