Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 1. mimořádného zasedání Rady kraje Vysočina

3. leden 2002
 

 
 

 

 

Zápis z 1. mimořádného zasedání rady kraje, konaného dne 3. ledna 2002

v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana kraje Vysočina, Palackého 53, Jihlava

 

 

Přítomno 6 členů rady – viz prezenční listina ze dne 3. 1. 2002

Mimořádné zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast P. Pospíchala, V. Kodeta, a I. Rohovského.

F. Dohnal přednesl návrh programu jednání.

Navržený programu jednání byl schválen 6 hlasy.

 

Schválený programu jednání:

 

  1. Návrh na poskytnutí daru

(M. Kalivoda, RK-01-2001-01)

 

 

1. Návrh na poskytnutí daru

 

M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, předložil přítomným radním návrh na poskytnutí věcného a finančního daru Vojtěchovi Ostatnickému, prvnímu občánkovi kraje Vysočina.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

 
Usnesení 001/01/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s poskytnutím daru Vojtěchovi Ostatnickému, prvnímu občánkovi kraje Vysočina narozenému 1. 1. 2002, ve výši dle přílohy 1 materiálu RK-01-2002-01.

odpovědnost:         vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 3. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

 

 

 

 

 

    František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

Záznam pořízen na 1. mimořádném jednání rady kraje dne 3. ledna 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 7. 1. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.1.2002 / 17.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze