Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 1/2002

23. leden 2002
 

 
 

Zápis ze 1. zasedání sociální komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 23. 1. 2002

 

 

Přítomno:

-          9 členů sociální komise (viz presenční listina)

-          JUDr. Božena Dolejská – tajemnice komise

 

Navržený program jednání:

1.   Zahájení

2.      Informace k připravovaným zákonům k II. Etapě reformy veřejné správy

3.      Zhodnocení možností a předpoklady provozování hospice na území kraje

4.      Přehled domovů důchodců na území kraje

5.      Závěr

 

 

1. Zahájení jednání

             Bc.Ladislav Bárta, předseda komise, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Přednesl program 7. zasedání sociální komise. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Informace k připravovaným zákonům k II. etapě reformy veřejné správy

            K danému bodu pohovořila tajemnice komise JUDr. Božena Dolejská. Podala informace k připravovanému zákonu o přechodu některých dalších práv a závazků České republiky na kraje a obce a o souvisejících změnách, a s návrhem základních principů Národního programu přípravy na stárnutí populace v České republice.

           

 

3. Zhodnocení možností a předpoklady provozování hospice na území kraje

             Slova se ujal předseda komise. Ladislav Bárta seznámil přítomné se záměrem provozování hospice ze strany čtyř subjektů (Třešť, Nové Město na Moravě, Havl. Brod a Ždírec u Jihlavy). Společně s JUDr. Dolejskou navrhli uskutečnit setkání se zástupci těchto subjektů, a pohovořit s nimi o jejich projektech na příštím zasedání sociální komise.                  

 

             V následující diskusi podala Iva Kondýsková obecnou informaci o funkčnosti a důležitosti hospice v jiných lokalitách.

 

4. Přehled domovů důchodců na území kraje

 

            K tomuto bodu programu podala informace JUDr. Dolejská. Pohovořila o stávající kapacitě lůžek v domovech důchodců v kraji Vysočina. Členové poté diskutovali o sociálních zařízeních a o péči poskytovanou klientům v těchto zařízeních..

           

          

5. Závěr

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání komise, který byl stanoven na 12. března  2002 ve 13:00 hodin v Jihlavě.

 

 

 

 

                                                                                    Bc. Ladislav Bárta, v.r.

                                                                                    předseda sociální komise

                                                                                    Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Zápis ze zasedání sociální komise, byl pořízen na základě záznamu dne 23.1.2002

Zapsala dne 25.1.2002 Radka Šimůnková

 

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.1.2002 / 15.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze