Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Příloha č. 13 - Maximálně 3 reference (popis, anotace) již úspěšně realizovaných projektů

 

 
 

Příloha č. 13 - Maximálně 3 reference (popis, anotace) již úspěšně realizovaných projektů

 

Žadatel doplní do Formuláře reference maximálně 3 reference (popis, anotace) již úspěšně realizovaných projektů, které svým charakterem a zaměřením nejvíce odpovídají předkládanému projektu. U referencí projektů uvede zejména: název projektu, stručné zaměření, finanční zdroje (v %), z kterých byl projekt financován, výši rozpočtu, dosažené výsledky, kontakt na poskytovatele dotace, nebo osobu, která potvrzovala závěrečné zprávy projektu, případně se může jednat i o rozvojové investiční akce související s rozvojem firmy, které byly hrazeny plně ze zdrojů žadatele.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 4.10.2005 / 4.10.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze