Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Příloha č. 1 - Podrobný rozpočet projektu

Rozpočet bude předložen v tištěné podobě, tabulka sumarizace nákladů bude doložena v tištěné podobě a bude vyplněna také elektronicky a vložena do ELZY.
 

 
 

Příloha č. 1 - Podrobný rozpočet projektu

 

Podrobný rozpočet projektu na podkladě průkazné kalkulace (cenové nabídky v případě strojů a zařízení, služeb apod., v případě rozpočtu stavby v rozsahu soupisu prací a dodávek) a tabulku Sumarizace nákladů akce, vypracovanou dle podrobného rozpočtu. Podrobný rozpočet akce se přikládá pouze u akcí, kdy tabulka Sumarizace nákladů akce neposkytuje dostatečně podrobné informace o nákladech akce. Rozpočet akce může být zpracován i v agregovaných položkách. Tabulka Sumarizace nákladů akce bude vyplněna také elektronicky a vložena do ELZY.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 4.10.2005 / 4.10.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze