Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

IANIS+ (Innovative Actions Programme)

Program IANIS+ navazuje na program IANIS realizovaný v letech 2002-2004 a dále rozvíjí myšlenku meziregionální spolupráce v rámci členských států EU.
 

 
 

Cíle programu jsou stanoveny zejména jako:

  • usnadnění výměny informací mezi participujícími regiony
  • zajištění výměny zkušeností prostřednictvím „face to face“ workshopů či virtuálních setkání
  • vytváření nových nástrojů pro rozvoj informační a znalostní společnosti v regionech
  • podporu nových členských států EU v oblasti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů.

 

Záměrem programu je také hledat cesty jak poskytovat zpětnou vazbu,  propojovat a déle  rozvíjet záměry v oblastech využití informačních a komunikačních technologií (inovace, udržitelný rozvoj, vzdělávání atd.).

IANIS+ byl zahájen v lednu 2005 a trval do prosince 2006. Program byl realizován paralelně s „kritickým obdobím“ příprav rámce pro další etapu poskytování pomoci ze strukturálních fondů EU (2007-2012).

Za řízení programu IANIS+ byl odpovědný řídící výbor IANIS+ složený z členů ředitelství Eris@ (European regional information society association, neziskové organizace, jež řídila program IANIS). Členové IANIS získávají automaticky bezplatné členství v Eris@, tím i možnost nominovat své zástupce do ředitelství Eris@ a řídícího výboru IANIS+ .

Rozpočet programu IANIS+ na 2 roky činil 2,3 milionu Euro, příspěvek ze strany ERDF činil 53%, tj. 1, 23 mil. Euro.

Počet členských regionů programu byl předběžně stanoven na 50, z toho 10 měly tvořit regiony z nových členských států EU.

http://www.ianis.net/

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 27.8.2005 / 27.9.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze