Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2005

12. září 2005
 

 
 

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2005

konaného dne 12. 9. 2005

 

Přítomno:

Kontrolní výbor:

·        Drahoslav Oulehla (předseda);

·        Karel Kříž;

·        Zdeňka Marková;

·        Jaroslav Poborský;

·        Ivo Rohovský (místopředseda);

·        Jiří Šenkýř;

·        Jan Štefáček;

·        Karel Tvrdý.

Hosté:

·        Simeona Zikmundová (ředitelka KrÚ).

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení zápisu z KV 4/2005, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Stav plnění úkolů KV ze zákona 238/1992 Sb. – zpráva předsedy o opatřeních spojených s nálezem ÚS (ústav. soudu) č. Sb. 283/05, který zrušil z.č. 96/05 Sb. s datem rozeslání 15/7/05;

3.      Využívání kompetencí kraje v oblasti životního prostředí – zpráva vedoucího kontrolní skupiny Iva Rohovského o průběhu a výsledcích kontroly;

4.      Příprava kontrolní akce se zaměřením:

·        plnění vybraných usnesení zastupitelstva a rady kraje souvisejících se samosprávnou činností kraje v oblastech sociálních věcí a zdravotnictví;

·        dodržování právních předpisů krajským úřadem na úseku samostatné působnosti v oblastech sociálních věcí a zdravotnictví;

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

 

Usnesení 009/05/2005/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

postup přijatých opatření z nálezu Ústavního soudu 283/05 Sb., který zrušil zák. č. 96/05 Sb., po svém čtvrtém zasedání.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.9.2005 / 15.9.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze