Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Selské povstání na lesonickém panstvtí v roce 1775

 

 
 

Selské povstání na lesonickém panství v roce 1775

 

Vlastimil  Smetana

Vydala Obec Lesonice

Náklad: 600 ks

Tisk: Petr Večeřa, Bačice

Počet stran: 67

 

Tato publikace byla vydána u příležitosti 230. výročí Selských rebelií na lesonickém panství, které vyvrcholily 26. 7. 1775.

Obsah: Úvodní slovo starosty Lesonic Jiřího Šálka, Český stát v habsburské monarchii 18. století, Selské povstání v Čechách, Obavy před vpádem českých povstalců na Moravu, Drobné vzpoury na některých panstvích (bítovské, telečské, jaroměřické, Sádek, polické), Lesonické panství, Vznik nepokojů na Horním panství – průběh selské rebelie, Počátky výslechů, Řeč tribunálního rady Gotfrieda Josefa von Flamm,  Výslechy – výtah z vyšetřovacích protokolů, Část dalších vyšetřovacích protokolů zkráceně, Sdělení delegovanému soudu – Lesonice dne 8. 9. 1775 a dne 14. 9. 1775, Rozsudek nad lesonickými vzbouřenci vynesený dne 12. září 1775, Rozsudek delegovaného soudu, vynesený dne 30. září 1775 nad Janem Tržilem purkmistrem martínkovským a Jiříkem Čechem, rychtářem slavickým, Rozsudek nad Matoušem Malým, sedlákem ve Slavicích – 30. září 1775, Revers, Robotní patent pro Čechy a Moravu roku 1775, Patent o zrušení nevolnictví, Poděkování, Použitá literatura, Cizojazyčná resume.

Selské povstání na lesonickém panstvtí v roce 1775

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.9.2005 / 21.9.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Publikace Edice Vysočiny > Edice Vysočiny II.

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze