Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výroční zpráva za rok 2005

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Každý rok zpracovává kraj Vysočina výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. Tento dokument obsahuje velké množství údajů charakterizujících zejména změny ve struktuře vzdělávací nabídky se zaměřením na druhy a typy škol a školských zřízení a strukturu oborů vzdělání od předškolního až po terciární stupeň; zabývá se též dalším vzděláváním dospělých, poradenstvím, uměleckým a zájmovým vzděláváním, ústavní a ochrannou výchovou a službami vzdělávání. Kromě výše uvedených informací se sledují např. personální a materiální podmínky, výsledky vzdělávacího procesu, inovace, evaluace, zapojení škol do programů, grantů, soutěží a přehlídek, spolupráce s veřejností a regionálními partnery. Součástí je ekonomická část a hodnocení naplňování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, jeho cílů a priorit v uplynulém období.

 

 
 
 
Zodpovídá: Mgr. Miloš Molák
Vytvořeno / změněno: 31.3.2006 / 4.5.2006 | Zveřejnit do: 22.7.2015
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze