Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

ROWANet (SROP)

Krajská páteřní optická telekomunikační síť
 

 
 

Vedoucí projektu: Ing. Petr Pavlinec, e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz                                      

Webové stránky projektu: www.rowanet.cz

 

 

 

 

 

ROWANet je projektem páteřní optické datové sítě veřejné správy v kraji Vysočina. Nositelem projektu je odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina. ROWANet usiluje o podporu ze strukturálních fondů EU (SROP, opatření 2.2). Realizace projektového záměru je v souladu s dlouhodobou strategií kraje Vysočina v oblasti rozvoje základní infrastruktury.

Krajská páteřní optická telekomunikační síť ROWANet (rowan = angl. jeřabina, symbol kraje) je založená na soustavě tras optických vláken osazených pasivní technologií CWDM firmy Optokon a aktivními prvky CISCO. ROWANet poskytuje síťové služby veřejným organizacím (samosprávy, státní úřady, školy, nemocnice atd.) a neziskovým organizacím na území kraje Vysočina.

Tato síť je budována ve spolupráci s komerčními a akademickými partnery z prostředků Evropské unie (40%), krajského (50%) a státního rozpočtu (10%).

Základním cílem tohoto projektu je výrazný rozvoj telekomunikační infrastruktury a trhu v regionu spočívající ve zvýšení nabídky páteřních a propojovacích služeb a větší konkurence poskytovatelů s přímými přínosy pro konečného zákazníka. Sekundárním cílem projektu je poskytování broadbandových služeb veřejnému a neziskovému sektoru při snaze o minimalizaci vlivu na volnou hospodářskou soutěž.

Kromě veřejného narrowband internetu neposkytuje síť ROWANet v současné době přímé telekomunikační služby občanům kraje a firmám. Tato síť není z principu konkurenční vůči komerčním poskytovatelům služeb.

Síť ROWANet je spravována pracovníku odboru informatiky ve spolupráci se smluvními partnery.


 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 30.8.2005 / 27.9.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze