Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis z 4. zasedání komise pro životní prostředí

12. prosinec 2001
 

 
 

4. zasedání komise pro životní prostředí

Rady kraje Vysočina

konaného 12. 12. 2001

 

 

 

Přítomno:          5 členů komise

                        Tajemník komise

                        Ing. Pavel Hájek – odbor životního prostředí

                        Pavla Bendová - odbor životního prostředí

                        Ing. Zdeněk Fixa

                        Ing. Zdeněk Horsák , firma Dekont Umwellttechnik, s.r.o.

                        Ing. Ušelová Zdenka, RRAV

 

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Krajská koncepce odpadového hospodářství

3.      Diskuse a různé

4.      Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

 

 

1.      Zahájení

Zasedání komise zahájil předseda komise. Přivítal všechny členy komise a představil Ing. Horsáka a Ing. Ušelovou. Do programu zasedání přidal bod Informace o plánu činnosti komise. Společně s tajemníkem komise členy informoval o návrhu plánu činnosti. S navrženým programem členové souhlasili.

 

 

2.      Krajská koncepce odpadového hospodářství

Blok informací k výše uvedenému tématu zahájil Ing. Fixa. Ten informoval o Konferenci k odpadovému hospodářství, která se konala 7. 12. 2001. Nyní, jako hlavní priorita je vytvořit Celostátní koncepci (plán) odpadového hospodářství.  Na základě výše uvedeného plánu musí kraje vytvořit ze zákona svoji krajskou koncepci odpadového hospodářství. Ing. Fixa sdělil, že během semináře padly dva návrhy jak pomoci vytvořit plán.

1.      Tematické semináře k problematice

2.        Komunikační skupiny

Skupiny budou fungovat od začátku roku. Také byl již navržen harmonogram prací na celostátním koncepci odpadového hospodářství. V plánu je projednání problému s kraji, a to na září 2002.

Ing. Zdenka Ušelová pozdravila přítomné a podala několik vysvětlujících informací k Regionální rozvojové agentuře Vysočina a předala slovo Ing. Horsákovi. Ing. Horsák pohovořil o plánu koncepce firmy Dekont Umwellttechnik, s.r.o., která je zpracovatelem plánu. Koncem roku 2002, jak už bylo sděleno, se bude jedna na krajské úrovni a do listopadu 2003 by mělo Krajský plán schválit zastupitelstvo kraje. Koncepce hospodaření s odpady jsou ze zákona povinny zpracovávat všechny nově zřízené kraje. Vedení kraje Vysočina pověřilo tímto úkolem Regionální rozvojovou agenturu. Ve výběrovém řízení, byla jako zpracovatele koncepce zvolena firma Dekont, Umwellttechnik, s.r.o. Základním cílem koncepce krajského systému hospodaření s odpady je minimalizovat celkové nepříznivé dopady nakládaní s odpady a vytvořit optimální systém hospodaření s odpady. Nyní je projekt v první etapě a důležitým vstupem do další etapy je vytvořit si obrázek o současné úrovni spokojenosti a očekávání veřejnosti ve vztahu k nakládaní s odpady. Proto firma Dekont společně s RRAV vytvořily dotazník na výše uvedené téma a rozeslaly jej na obce kraje Vysočina. Ing. Horsák podal informace o vyhodnocení dotazníku.

Ing. Zdenka Ušelová sdělila webové stránky firmy, kde by se měly objevit informace a postupy zpracování koncepce. www.dekont.cz. dále sdělila, že pokud bude mít komise zájem, bude průběžně informována o průběhu zpracování plánu. Členové komise souhlasili.

Poté nastala diskuse, jak informovat o postupech Radu kraje. Předseda poděkoval Ing. Horsákovi a Ing. Ušelové.

 

 

3.      Diskuse a různé

V tomto bodu programu bylo zvoleno téma skládka nebezpečných odpadů v Pozďátkách v okrese Třebíč. Členové diskutovali v čem jsou příčiny, prozatím, velice obtížně řešitelného problému. Je velice nevyhovující stav skládky, látky prosakují do podzemních vod, kde pH bylo naměřeno 2,4. Předseda sdělil, že informace o skládce budou předloženy na zastupitelstvo 20. 1. 2002.

 

Usnesení 02/04/01/ŽPK

Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina

doporučuje Radě Kraje,

aby se intenzivněji zabývala problémem skládky v Pozďátkách a doporučila ministru životního prostředí vyhovět Svazu obcí a měst žádosti o 100% dotaci na sanaci skládky v Pozďátkách.

 

 

4.      Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

Předseda poděkoval všem přítomným, popřál všem hezké svátky a termín dalšího zasedání stanovil na 17.ledna 2001 ve 14:00 hodin v Chaloupkách.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Bc. Michal Zrůst

                                                                                    předseda komise pro životní prostředí

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.1.2002 / 13.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze