Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Elektronické podatelny

 

 
 

Elektronické podatelny

Cílem programu je zlepšení komunikace mezi občanem a úřadem prostřednictvím vytvoření široké nabídky elektronických služeb veřejné správy na území kraje Vysočina. Jedním z nástrojů je zřízení či aktualizace elektronické podatelny popř. navazujícího programového vybavení tak, aby byla splněna platná legislativa (viz níže) a občanům bylo nabídnuto maximální množství elektronických služeb. Projekt může řešit el. podatelnu nejen  předkládající obce, ale i dalších obcí. Zejména pro menší obce je cesta společného řešení optimální z hlediska nákladů nejen na pořízení, ale i provoz podatelny.

Mezi přijatelné výdaje (náklady), které jsou financovatelné pouze z vlastního podílu žadatele, patří:

o       SW – operační systémy, samostatné databázové a aplikační systémy

o       HW – osobní počítač, periferie, síťové prvky

Mezi přijatelné výdaje (náklady), které jsou financovatelné z Fondu Vysočiny i vlastního podílu žadatele, patří:

o       pořízení kvalifikovaných certifikátů

o       HW technické vybavení – server, čtečky čipových karet, čipové karty, jiné nosiče certifikátů

o       SW - licence nebo vytvoření produktu el. podatelna

o       pořízení či úprava SW, který přímo souvisí s el. podatelnou a přispívá ke zlepšení el. komunikace s občany (např. SW modul informující o stavu podání, www formuláře podatelen, systémy navigace v životních situacích s vazbou na el. podatelnu, integrace do spisových služeb, dokumentových archivů či WWW stránek)

Uzávěrka příjmu žádostí – 17. června 2005.

Podrobnější informace o programu a formulář žádosti najdete na adrese http://www.kr-vysocina.cz/www/fondvysociny/.

 

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 22.8.2005 / 26.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze