Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Metropolitní sítě III.

 

 
 

Metropolitní sítě – III

Cílem programu je zlepšení a zrychlení vzájemné komunikace mezi zúčastněnými subjekty a rozvoj základní komunikační infrastruktury v regionu prostřednictvím budování širokopásmových sítí a sítí místního dosahu.

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při vytváření základní komunikační infrastruktury, pomoc při budování metropolitních, popř. regionálních, sítí v obci zapojením více subjektů v obci do jedné sítě (obecní úřad, škola, knihovna, informační středisko apod.), budování rozsáhlejších sítí podporujících komunikaci orgánů veřejné správy popř. budování akademických sítí. Podpořeny budou i projekty řešící poskytování veřejně přístupného internetu (veřejně přístupný počítač, zřízení hot-spotu, …) – tzn. zajistí poskytování konektivity pro co největší okruh uživatelů.

Program je zaměřen na podporu tvorby projektové dokumentace a nákupu klíčových technologických prvků sítí.

Mezi přijatelné výdaje (náklady) patří pouze výdaje prokazatelně související s projektem, a to příslušný hardware, přenosové prvky a technologie, projektová dokumentace.

Uzávěrka příjmu žádostí – 3. ledna 2005.

Podrobnější informace o programu a formulář žádosti najdete na adrese http://www.kr-vysocina.cz/www/fondvysociny/.

 

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 22.8.2005 / 26.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze