Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vzdělávání seniorů v

 

 
 

Vzdělávání seniorů v oblasti ICT

Cílem programu je zvýšit dostupnost vzdělávání v oblasti IT a zvýšení míry využití ICT u seniorů žijících v kraji Vysočina a prohloubení jejich dovedností tyto znalosti prakticky uplatňovat při dalším vzdělávání i v běžném životě. Jedná se především o schopnost práce s informacemi, jejich vyhledávání, třídění, zpracování, interpretace a prezentace. Nezbytným předpokladem tohoto procesu je schopnost prakticky používat běžné softwarové produkty – minimálně operační systém, kancelářské programy, Internet, e-mail, dále práce s fotografiemi, scanování, vypalování apod.

V rámci programu mohou být financovány  pouze tyto výdaje:

  • základní HW (PC nebo notebook, modem, scanner) a jeho zprovoznění – tento musí bezprostředně souviset s daným projektem, po ukončení realizace projektu musí být k dispozici cílové skupině
  • výdaje na nákup licencí výukového SW,
  • výdaje na odměny pro školitele.

o       pronájem školících prostor

Uzávěrka příjmu žádostí – 3. ledna 2005.

Podrobnější informace o programu a formulář žádosti najdete na adrese http://www.kr-vysocina.cz/www/fondvysociny/.

 

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 22.8.2005 / 26.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze