Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Popularizace informačních technologií

 

 
 

Popularizace informačních technologií

Cílem programu je populární formou zvýšit povědomí obyvatel kraje Vysočina o možnostech informačních technologií a přiblížit je tak nejširším vrstvám veřejnosti. Program podpoří nejlepší nápady, soutěže či jiné zajímavé aktivity v oblasti IT, jejichž výsledkem bude zvýšení zájmu různých skupin obyvatel o internet a využívání výpočetní techniky. Výhodou bude, když se projekt zaměří na výpočetní technikou a internetem dosud „nezasažené“ skupiny obyvatel.

V rámci programu mohou být financovány pouze náklady prokazatelně související s projektem, a to: materiál, hardware, software, služby, cestovné, OPPP (ostatní platby za provedenou práci)

Uzávěrka příjmu žádostí  - 15. září 2003.

Podrobnější informace o programu a formulář žádosti najdete na adrese http://www.kr-vysocina.cz/www/fondvysociny/.

 

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 22.8.2005 / 26.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze