Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

GIS 2

 

 
 

GIS 2 – data

Cílem programu je vytváření, údržba, nákupy, integrace a distribuce geodat, budování standardizovaných geodatabází GIS kraje. Podporované výkony mají zvýšit úroveň poznání území kraje, jeho historie, umožnit prognózování, modelování jevů, efektivnější ovlivňování a řízení dalšího vývoje antropogenních i přírodních celků, mapování potenciálu a rizik, mají sloužit k šíření všeobecných objektivních znalostí a poznatků o kraji a o přednostech Vysočiny.  

V rámci programu mohou být financovány:

    • výdaje na pořízení, zprovoznění, zkvalitnění a zpřístupnění geodat provozovaných (výjimečně alespoň provozovatelných) v GIS, např.: digitální technické mapy, pasporty komunikací, zeleně apod., geodata Katastru nemovitostí, státní mapová díla a jejich deriváty,  originální měřená data mapující objekty, jež jsou předmětem veřejné správy, digitalizace analogových map, data dálkového průzkumu země, digitální forma plánovací dokumentace, účelová a tématická geodata, např. podrobná digitální vodohospodářská mapa, klimatická mapa, mapa inundací, mapy skládek, rizik a starých zátěží, mapa atraktivit cestovního ruchu, cyklostezek, dopravní dostupnost, obslužnost apod. Geodata musí vždy obsahovat připojené popisné informace a metadata. 
    • služby spojené se zvýšením technické kvality, přesnosti,  aktuálnosti, integrovatelnosti a užitné hodnoty geodat
    • výdaje na vytvoření nebo zhodnocení informací o území: studie, rešerše, analýzy, srovnání, výpočty a modely, tématické atlasy apod. 

Uzávěrka příjmu žádostí  - 30. října 2002

Podrobnější informace o programu a formulář žádosti najdete na adrese http://www.kr-vysocina.cz/www/fondvysociny/.

 

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 22.8.2005 / 26.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze