Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

ICHNOS (Interreg IIIC)

Projekt zaměřený na mezinárodní výměnu zkušeností v oblasti podpory podnikatelů prostřednictvím asistenčních center, tzv. „one stop shops“.
 

 
 

 

ICHNOS (Innovation and change – network of one stop shops) je projekt zaměřený na mezinárodní výměnu zkušeností v oblasti podpory podnikatelů prostřednictvím asistenčních center, tzv. „one stop shops“. Cílem ICHNOS je provést analýzu podpory podnikání a podnikatelů ze strany veřejné správy a s využitím zkušeností zahraničních projektových partnerů navrhnout a otestovat model fungování „univerzálního centra pro podnikatele“.

 

 

 

Stanovené cíle:

 • provedení analýzy podpory podnikání a podnikatelů ze strany veřejné správy,
 • s využitím zkušeností zahraničních projektových partnerů navrhnout a otestovat model fungování „univerzálního centra pro podnikatele“. 

Jedním z důležitých aspektů projektu je využití moderních informačních technologií při realizaci stanovených cílů (např. tzv. CRM – citizen relationship management).

Projekt ICHNOS je financován z evropské iniciativy Interreg 3C Jih.

Partneři projektu:

 • Ancitel Sardegna – vedoucí partner:
  • Organizace založená Anci Sardegna (asociace municipalit Sardinie), realizovali několik projektů zaměřených na problemtiku podnikatelských center, sídlí v Cagliari
 • CESGA - Centro de Supercomputación de Galicia:
  • Servisní organizace regionu zaměřená na podporu výzkumu a inovací, zajišťují implementaci moderních ICT technologií a ekonomické analýzy, sídlí v Santiagu de Compostela
 • Vysočina:
  • Kraj se sídlem v Jihlavě,  v projektu odpovídá za šíření výsledků, na implementaci se částečně podílí i EPMA – agentura pro evropské projekty založená Vysočinou a sdružením BMI v roce 2004
 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 16.8.2005 / 27.9.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze